O krmivech a výživě zvířat digitálně

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a odborná sekce krmiv pořádala loňského listopadu XXV. konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvířat. Tentokrát byla jako mnohé jiné konference a semináře pořádána on-line.

Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů se chopil Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva. Celým programem konference také provázel.

První prezentaci si připravil Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR. Mluvil o využití potenciálu českého zemědělství v roce 2020 a v budoucnosti. Podle reformy SZP vyčleňuje EU na zemědělství velkou část svého rozpočtu. V reformě SZP jde o strategie Green Deal (Zelená dohoda) a Farm to Fork (Z farmy na vidličku). Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti navrhuje vymezení alespoň 10 % zemědělské plochy pro rozmanité krajinné prvky, zastavení úbytku opylovačů a další. Návrhem komise bylo také „zastropování“ pro velké zemědělské podniky.

Náměstek ministra zemědělství pro sekci zemědělství a potravinářství Ing. Jindřich Fialka pozdravil konferenci a ocenil její pořádané v této době alespoň formou on-line. Zmínil se i o národních dotacích do zemědělství v čistec 4,1 miliardy korun na jaře roku 2021 pro podporu zemědělců, kteří ustáli krizi v souvislosti s koronavirem.

Ing. Zdeněk Kubiska se věnoval stavu zemědělství z pohledu počtu hospodářských zvířat, výnosům plodin pro výrobu krmiv v minulosti i v příštím roce. Odhadovaná produkce obilovin je letos u nás téměř 8 milionů tun (výnos 6 tun/ha). Plocha osetá obilovinami 1329 tis. ha je o 1,3 % nižší. Vyšší byl i výnos řepky, a to zhruba 3,4 t/ha (celkem necelých 1,3 milionu tun). Osevní plocha 368 tisíc ha je o 3 % nižší. Dobré výsledky se očekávají také v roce 2020/2021.

Stavy hospodářských zvířat klesaly, a proto mohou být i problémy s výrobou a distribucí krmiv. Současné stavy skotu jsou 1, 4 milionu kusů (572 tisíc krav, 213 tisíc kusů krav bez tržní produkce), prasat 1,5 milionu (8 tisíc prasnic).

Problémy s potravinovou soběstačností u nás jsou zejména v produkci vepřového masa (51 %). Problémy se soběstačností máme i v produkci drůbežího masa a vajec.

Výroba krmných směsí je letos zhruba 2320 tisíc tun.

Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii (Potravinářská komora ČR) popisoval význam a přínos cechovních norem pro potraviny a nově pro krmiva.. Na základě dohody se Spolkem pro komodity a krmiva, z. s., se začíná pracovat na tvorbě norem na krmiva.

MVDr. Jiří Bureš, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, přednášel o veterinárních léčivech a medikovaných krmivech, o legislativě, aktuální situaci a výhledu. Do nové legislativy patří nařízení EP a Rady (EU) 6/2019 o veterinárních léčivých přípravcích, nařízení EP a Rady (EU) 4/2019 o medikovaných krmivech, nařízení EP a Rady (EU) 5/2019 o změně nařízeni 726/2004 upravuje pravidla pro registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků.

Další přednášku zdravotního okénka si připravil MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správ. Věnoval se patogenezi, šíření a prevenci ptačí chřipky a afrického moru prasat.

Ing. Petr Jílek, ředitel Odboru environmentálního a ekologického zemědělství (Ministerstvo zemědělství), mluvil o udržitelnost živočišné produkce a výroby krmiv, jako o klíčovém tématu budoucnosti zemědělství. Mluvil o nových strategiích EU, kterými jsou Od zemědělce ke spotřebiteli, řešení změn klimatu i rozšíření ekologického zemědělství. Důležitým směrem je popsání vlivu živočišné výroby na životní prostředí a snižování emisí. Do roku 2030 by měla být EU klimaticky neutrální se snížením všech emisí na nulu.

V závěrečné přednášce se Ing. Miroslav Florián, Ph.D., zástupce vedoucího služebního úřadu, ředitel Sekce zemědělských vstupů, (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) věnoval zhodnocení kontrol dozorového orgánu za rok 2019 a plánům na budoucí léta. V roce 2019 bylo provedeno 2028 úředních kontrol, 1148 rozborů, a bylo tedy provedeno 29 000 analýz krmných směsí, krmných surovin, premixů a doplňkových látek.*

Podrobněji v časopisu Krmivářství 1/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down