O nejlepší producenty mléka

Každoročně vyhlašuje společnost Polabské mlékárny a. s. své nejlepší dodavatele a také stáda i jednotlivé dojnice v soutěži o nejlepší stádo a dojnici. Letos se uskutečnil již 23. ročník této soutěže a slavnostní vyhlášení proběhlo tentokrát v Choťovicích v hotelu Na farmě. Před oceněním nejlepších chovatelů proběhl seminář, na němž se svými příspěvky vystoupili Ing. Pavel Vybíral, předseda představenstva Polabských mlékáren a. s., MVDr. Zdeněk Císař z Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, Ing. Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory ČR, Ing. Jiří Hojer za Ministerstvo zemědělství a odbornou přednášku si připravila Ing. Marta Pechačová z Výzkumného ústavu mlékárenského.

 

Úvodního slova se ujal Ing. Pavel Vybíral a hodnotil letošní rok z pohledu kvality nakupovaného mléka, tedy tučnosti a obsahu bílkovin, ale také zařazování do Q třídy Polabských mlékáren a do třídy Q CZ.  Řekl mimo jiné, že spotřeba konzumního mléka v ČR stagnuje a činí asi 60 litrů, což odpovídá zhruba spotřebě v EU-28 (60,9 l). Přestože spotřeba zakysaných výrobků, zejména jogurtů postupně roste,  zaostáváme za EU-27 o tři kilogramy (15 kg vs. 18,3 kg), spotřeba sýrů a tvarohů

je u nás asi 17,7 kg, v EU-27 18,5 kg a v Německu dokonce 24,5 kg.  Zato ve spotřebě másla (5,4 kg) jednoznačně převyšujeme průměr EU-27 (4 kg). Ing. Vybíral doplnil, že i přes vysokou kvalitu českých mléčných výrobků je dovoz mléčných výrobků neúměrně vysoký a ještě se zvýšil (v roce 2016 činil 45,6 %).

MVDr. Zdeněk Císař shrnul požadavky na producenty mléka podle nařízení EP a rady 852/2004, 853/2004 a 854/2004.  Producent musí splnit kritéria pro výrobu syrového mléka tak, že mléko musí pocházet od zvířat, jejichž způsob chovu a výživy neovlivní nepříznivě jeho zdravotní nezávadnost. Musí se pravidelně sledovat celkové počty mikroorganismů, počet somatických buněk a případná rezidua inhibičních látek.  Veterinární dozor kontroluje při výrobě mléka dodržování hygienických pravidel, zdravotní nezávadnost a jakostní ukazatele finálních výrobků a nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu z pohledu ochrany zvířat a lidí.

O národním rozpočtu a pro zemědělství, společné zemědělské politice a dotacích hovořili Ing. Bohumil Belada (Agrární komora ČR) a Ing. Jiří Hojer (MZe).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *