O výživě a zdraví skotu online na TV

Ve čtvrtek 18. února proběhla konference pořádaná firmou SCHAUMANN ve spolupráci s Zemědělským svazem ČR, AK ČR, ČMSCH a Farmvet s. r. o., tentokrát online na stránkám TV Zemědělec. Přednášky pozvaných odborníků byly zaměřeny na výživu přežvýkavců a využití trav, o situaci a výsledcích v silážování za loňský rok. Mluvilo se i o mikroorganismech, které mohou představovat nebezpečí pro všechny kategorie skotu, a byl představen nový firemní software.

Programem videokonference provázel  Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. (SCHAUMANN ČR s. r. o.)

Prvním přednášejícím byl MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. , nezávislý odborný poradce, FeedLab s. r. o. , který se přihlásil až ze Spišské Nové Vsi.  V úvodní přednášce řekl mimo jiné, že podle vegetační fáze obsahují trávy více bílkovin nebo více vlákniny (NDF).  Uvedl, že s každým dnem přibývá v travách 1 % NDV. Proto je zvlášť důležitá včasná sklizeň, a to raději o několik dní dříve než o několik hodin později. Množství močoviny v mléce je ovlivněno zejména obsahem dusíkatých látek, které se dostanou do bachoru.

O nejnovější verzi systému MOOML, o historii jeho vývoje a o otevřenosti všech dat, získaných jak z kontroly užitkovosti, tak dojírenských softwarů a i chytrých obojků, pro farmáře. Ing. Kořínek představil možnost využívání nového systému, jehož data byla nahrána do nezávislého systému React, se stejnou možností využívat aplikaci MOOML  v chytrých telefonech, tabletách i počítačích. Přednášející se také zmínil o zdravotních záznamech chovů v systému podle číselníku ICAR, což pomůže uživatelům, kteří systém využívají  v budoucnosti, kdy bude definitivně zakázáno hromadné používání antibiotik od 28. 1. 2022 s nutností vést záznamy.

Dobrý sluha, ale špatný pán

Veterinární tematiky se chopil MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař (Farmvet s. r. o.) Tématy jeho přednášky byly mikroorganismy v těle přežvýkavce, klostridie a coli bakterie jsou běžnou součástí mikroflóry těla, ale někdy nepomáhají, ale spíše škodí.  Klostridie mají tyčinkovitý tvar. Jsou pohyblivé, mají bičíky uložené kolem celé buňky, jediná Clostridium perfringens je nepohyblivá. Bakterie produkují toxiny. Mezi nejčastější postižení těmito toxiny patří neurotoxikózy, sepse, nekrotizující infekce měkkých tkání a enterotoxikózy.

MVDr. Davídek se zmínil o nutnosti vakcinace zdravých zvířat. Je také vhodné dávat telatům mléko (kolostrum) od vakcinovaných krav. Prevencí je také dodržovat maximální hygienu při telení a dezinfikovat boudičky pro telata. Dalšími nemocemi způsobenými klostridiemi, o kterých se přednášejícími zmínil jsou maligní edém, jehož léčba při klinických projevech bývá neúspěšná. Léčba antibiotiky je účinná pouze na začátku onemocnění plynovou gangrénou, snětí šelestivou, které obvykle končí úhynem zvířete. Dalšími zdravotními problémy mohou být infekční nekrotická hepatitida (Clostridium novyi), botulismus (Clostridium botulinum) a tetanus (Clostridium tetani).

Silážní sezóna 2020

Poslední přednášku o zkušenostech ze silážní sezóny 2020, o tom, jak loňské siláže ovlivňují zdravotní stav a užitkovost stád, i a o tom na co si dát pozor v letošním roce si připravil MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D., nezávislý odborný poradce (FeedLab s. r. o.). Jak kvalitní budou siláže, závisí samozřejmě na optimální době sklizně, na počasí v době sklizně a na správném vytěsnění vzduch ze silážované hmoty a dokonalém zakrytí. K pronikání vzduchu do siláže dochází také při jejím odebírání. Přednášející doporučil použití inokulantů s homofermentativními i hererofementativními bakteriemi mléčného kvašení.*

Podrobněji v časopisu Krmivářství, Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down