24.01.2016 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpolední maraton výzkumných úkolů

V odpolední části oponentních řízení byly prezentovány projekty vypsané a financované Národní agenturou pro zemědělský výzkum v programu Komplexní udržitelné systémy.
Týkaly se zdraví skotu, včel i možné kontaminace rostlinných potravin stejně jako jejich falšování.

Odpovědná řešitelka: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. shrnula první rok řešení projektu Komplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení spotřeby antibiotik. Cílem bylo analyzovat aktuální úroveň mlezivové výživy z hlediska managementu i výbavy telat kolostrálními protilátkami, a zdravotního stavu telat. Budou se způsoby zacházení s mlezivem (rozmrazování, ohřívání) na jeho imunologické a mikrobiologické vlastnosti. V roce 2015 byl vytvoření jednotný formulář sběru a evidenci dat o mlezivové výživě, sbírala se data v chovech dojnic, sledovala se kolostrální výbava telat, imunizovaly se kuřice vybranými antigeny pro získání vaječné hmoty s obsahem í specifických IgY protilátek.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. řídí také řešení projektu Návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik. Projekt je v prvním roce řešení a byl vypracován a modifikován klíč diagnóz u všech kategorií dojeného skotu, byla upravena databáze léčivých přípravků do podoby použitelné pro web. Začala příprava webové aplikace Evidence poruch zdraví u dojeného skotu, která bude přístupná z aplikace ČMSCH, a.s. a byl vypracován seznam používaného software v dojírnách a seznam zaznamenávaných vlastností.

Projekt Komplexní přístup k problematice virových chorob včel jako nástroj k podpoře a rozvoji včelařství v České republice řídí RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. Jeho cílem je poznat zatížen chovů včel patogenními viry včely medonosné a zavést opatření vedoucí k eliminaci jejich negativních dopadů. Základem aktivit v roce 2015 byl vznik souboru vzorků, zejména dělnic, případně plodu a roztočů, odebraných v průběhu sezóny ze 178 včelstev. Součástí odběru vzorků byl také sběr dat od včelařů pomocí dotazníku. Také byly testovány postupy pro stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků.

Odpovědným řešitelem, dalších dvou projektů je Mgr. Petr Králík, Ph.D. Název jednoho z nich je Rizika kontaminace surovin a produktů rostlinného původu vybranými virovými, bakteriálními a parazitárními agens. Cílem projektu v letech 2012–2016 je posoudit rizika kontaminace surovin a potravin rostlinného původu virovými, bakteriálními a parazitárními patogeny. V průběhu roku 2015, tj. čtvrtého roku řešení projektu byla vytvořena certifikovaná metodika detekující Giardia lamblia, vznikla studie mikrobiální kontaminace virovými, parazitárními a bakteriálními agens drobného ovoce a bylin v tržní síti a na farmách.

Další projekt má název Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověřování autenticity potravin a krmiv s komponenty živočišného původu bude řešen v letech 2015–2018. Cílem bude vývoj a optimalizace molekulárně biologických metod a hmotnostní spektrometrie pro identifikaci, průkaz a kvantifikaci funkčních složek potravin a krmiv živočišného původu s cílem komplexního stanovení 20 vybraných surovinových komponent z různých živočišných druhů a 11 vybraných látek se specifickým nutričním efektem. V průběhu roku 2015, kdy byl projekt zahájen, došlo k optimalizaci, standardizaci a ověření vybraných metod pro detekci masa velkých hospodářských zvířat, zvěřiny, ryb, drůbeže. Byly stanoveny analytické metody pro ověření přídavných látek s nutričním efektem v potravinách a prémiových krmivech a krmivech pro společenská zvířata.

 Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down