23.01.2016 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpolední program čtvrtečních oponentur

Ve čtvrtek 21. ledna se ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství prezentovalo deset projektů financovaných Národní agenturou pro zemědělský výzkum v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství. Pět jich bylo obhájeno dopoledne a další čekalo oponentní řízení po obědě.

Projekt odpovědného řešitele MVDr. Martina Faldyny, Ph.D. se zaměřil na Vývoj nové generace krmného přípravku pro prevenci a podpůrnou terapii enterálních infekcí selat jako cesta ke snížení ekologické zátěže antibiotiky a/nebo sloučeninami zinku

Cílem projektu je vyvinout a otestovat tři preparáty pro prevenci a podpůrnou terapii enterálních infekcí prasat pro prevenci, podpůrnou terapii a následnou rekonvalescenci prasat při průjmových onemocněních.

Ve třetím roce řešení (2013–2017) byl definován krmný přípravek založený na inaktivované kvasinkové biomase s rekombinantním laktoferinem, produkce sušené vaječné hmoty se specifickými IgY protilátkami proti E. coli a rotavirům. Testoval se in vivo účinek vyvíjených krmných doplňků na průběh experimentální infekce, in vitro se studoval účinek laktoferinu a IgY protilátek.

Ing. Martina Trčková, Ph.D. je řešitelkou projektu, jenž má definovat účinky a bezpečnost humátů stopových prvků v prevenci a profylaxi průjmových onemocnění selat a zvýšení užitkovosti prasat (2012–2016).Vloni byl navržena ekonomicky méně náročná příprava humátu s obsahem mědi z lignitu a oxyhumolitu a humátu s obsahem zinku a selenu z lignitu.

Byla navržena technologie výroby humátů stopových prvků.

Rok 2015 byl prvním rokem řešení projektu Klostridiové infekce u prasat – epidemiologie, prevence a terapie, jehož odpovědným řešitelem byl MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Cílem je přispět k řešení ztrát selat v období mezi porodem a odstavem infekcemi bakterií rodu Clostridium.

V prvním roce řešení byl zahájen sběr vzorků pro epidemiologickou studii, imunizace kuřic pro zisk vajec s obsahem specifické IgY.

Projekt, který je zaměřen na přípravu experimentální vakcíny proti klíšťové encefalitidě, naplánovaný na roky 2015–2018 nese název Možnosti vakcinace malých přežvýkavců proti klíšťové encefalitidě. Jeho odpovědným řešitelem je RNDr. Jiří Salát, Ph.D.

V prvním roce byl připraven antigen pro vakcinaci proti klíšťové encefalitidě (KE) a pro ELISA soupravu pro detekci specifických protilátek proti viru KE. Byly zavedeny metodické postupy pro detekci viru v séru a mléku malých přežvýkavců.

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví v letech 2012–2015 řešila za VÚVeL Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. spolu s nemocnicí Na Bulovce a Státním zdravotním ústavem v Praze. Název projektu byl Současný výskyt a epidemiologie viru hepatitidy E v České republice; serologická a molekulárně biologická studie

Testem RecomWell IgG byla u obyvatel ČR zjištěna 5,37% prevalence protilátek proti viru hepatitidy (HEV). Na základě výsledků porovnání sérologických testů a RT-qPCR je při diagnóze virové hepatitidy E doporučeno používat obě metody. Průkaz HEV u zvěře (21,33 % u prasat divokých) i prasat domácích a podobnost sekvencí humánních a zvířecích izolátů podporuje autochtonní původ infekcí HEV v ČR.

 

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down