Opatření proti kousání ocásků

Lze se vyhnout kousání ocásků u prasat bez toho, aniž by farmáři museli přistoupit ke kupírování ocásků? Odpovědět na tento z hlediska ochrany zvířat proti týrání aktuální problém se snaží vědci z různých zemí. V publikovaných studiích na toto téma se lze dozvědět nejen o tom, jak rizikovým faktorům pro okusování ocásků předcházet, ale také jaká opatření lze použít a za jakou cenu.

Ve většině studií rizikových faktorů pro okusování ocasů je důležitým faktorem hustota osazení a podmínky stájového prostředí. Uvažované náklady na poskytnutí většího prostoru pro výkrm prasat zahrnují především náklady na ustájení a na pracovní sílu potřebnou k čištění kotců. V jedné studii vyčíslené náklady na jedno prase ve výkrmu byly na úrovni 3,72 eura, přičemž zvětšení prostoru z 0,7 na 0,9 m2 na prase přišlo na 2,52 eura a dodatečné mzdové náklady byly 1,2 eura na prase. Náklady spojené se zlepšením ventilace zahrnují jednak investice do modernějších ventilačních systémů, ale i mzdové náklady na jejich kontrolu a údržbu.

Klíčovým opatřením ke zmírnění okusování ocásků je poskytování slámy. Zjistilo se, že denní přídavek 20 g slámy na prase sníží okusování ocásků v průměru o 85 až 88 % ve srovnání s kontrolou. Náklady na poskytování slámy zahrnují náklady na materiál a další práci potřebnou k distribuci slámy a čištění kotců. 

Na farmách s plně roštovými podlahami plní stejný účel i obohacení prostředí o různé předměty na hraní, například řetízky, látkové pytle nebo čerstvé kusy dřeva.

Jakmile se ve skupině objeví poraněné ocásky, ohnisko kousání může rychle eskalovat. Ke změnám v chování dochází již devět týdnů před propuknutím ohniska kousání. Dosud nejspolehlivějším signálem včasného varování je změna držení ocasu. Studie na selatech a prasatech ve výkrmu ukázaly, že nezatočené a svěšené nebo zastrčené ocasy lze pozorovat už sedm dní před klinickým propuknutím. Monitorování prasat v komerčním prostředí s využitím 3D kamer a algoritmu, který dokáže přesně detekovat podezřelé držení ocasu prasat, lze použít k varování před kousáním ocasů v týdenním předstihu. To poskytuje chovatelům čas na prohlídku prasat a přijetí preventivních opatření.*

Více se dočtete v článku Ing. Jaroslava Smitala, Ph.D., který najdete v dubnové příloze časopisu Náš chov.  

Poskytování slámy je nejúčinnější a nákladově efektivní opatření při vysokém riziku kousaní ocasů
Prahová hodnota pro zvýšení rizika kousání ocasů byla stanovena na 1 m2 na prase ve výkrmu o hmotnosti 110 kg
Správně zacílená opatření jsou nejúčinnější

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down