Organoleptické vlastnosti silážované hmoty a produkce kvalitní siláže

Anaerobní podmínky během fermentace rozpustných sacharidů v pícnině má za následek vznik řady finálních produktů, což nakonec vede ke konzervaci píce jako siláže. Měření pH a kvantifikace produkce organických kyselin a alkoholů jsou hlavním základem hodnocení silážních fermentací.  Další složky, které jsou běžně kvantifikovány v silážích, zahrnují mykotoxiny a různé dusíkaté sloučeniny. Organoleptické vlastnosti lze použít k posouzení kvality siláže, protože těkavá povaha mnoha konečných produktů fermentace produkuje různé odlišné pachy.

Ačkoli se obecně předpokládá, že chemické procesy probíhající v sile rychle dosáhnou ustáleného stavu po několika týdnech fermentace, je jasné, že malé, ale významné změny v některých složkách pokračují po měsíce a takové procesy mohou ovlivnit kvalitu siláže

Nejlepším způsobem, jak vyhodnotit kvalitu siláže, je její vhodný odběr a vyžádání fermentačních a nutričních analýz od schválené analytické laboratoře. Mikrobiální fermentace v sile produkuje řadu konečných produktů a může změnit mnoho nutričních aspektů píce.

Kvalitní siláž by měla mít příjemnou nakyslou vůni (aromatickou, kořeněnou), z důvodu eliminace cizích pachů se nedoporučuje hodnotit přímo na silu nebo ve stájích. Dobře fermentované siláže by neměly mít silný zvláštní pach, protože kyselina mléčná (hlavní organická kyselina fermentace) je téměř bez zápachu.

Produkce tepla je normální jev během fermentace siláže. Pokud je siláž dobře zabalena a ihned utěsněna, neměla by se průměrná teplota píce zvýšit o více než 5 až 8 °C nad teplotu okolí při plnění sila. Celkově se předpokládá, že fermentační fáze silážního procesu trvá 7 až 45 dnů.

Provedení kompletní analýzy chemických a nutričních profilů vzorku siláže může být nákladné. O průběhu fermentace lze vyvodit určité indicie ze vzhledu siláže a její vůně. Chemické, mikrobiální a organoleptické parametry siláže lze použít k vysvětlení typu provedené fermentace a k objasnění nebo předvídání špatné užitkovosti přežvýkavců při jejím krmení, pokud se tyto parametry výrazně odchylují od normy. Pro farmy bude stále více měření těkavých organických sloučenin ze siláží spolu s indikací zápachu, čpavku a částic řešenějším problémem. Zavedení předvídatelnějších hodnocení chemických údajů a identifikace dalších měřitelných faktorů by mohly být použity k lepšímu vyložení užitkovosti.

Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D., MVDr. Jana Tšponová, Ph.D., Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno

Podrobněji v časopisu Krmivářství 3/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down