Péče o telata se vyplatí

Program nedělního odborného semináře pořádaného firmou MTS spol. s r. o. ve spolupráci s mezinárodní výživářskou společností TechMix Global byl zaměřen na management výživy telat mléčného skotu, a také stimulace rozdojování krav.

Hlavním přednášejícím byl prof. Bob James, Ph.D. , emeritní profesor na Virginia Polytechnic Institute and State University v USA  a současný ředitel společnosti Down Heifer Solutions zabývající se výživovým poradenstvím a managementem odchovu telat a jalovic mléčného skotu, zakládající člen Dairy Calf and Heifer Assotiation.  Společnost  TechMix Global a její produkty představili  MVDr. Rodrigo García,´a David Muysson.

Výživa a zdraví telat v prvních dnech

Dr. Robert James se ve svém výzkumu zaměřil na management růstu a výživy telat a jalovic. Po odchodu do důchodu z virginské univerzity přednáší a konzultuje na farmách i krmivářských firmách po celých Spojených státech amerických, v Kanadě, Mexiku, Jižní Americe, Asii a Evropě.

V úvodu své přednášky řekl, že farmáři ještě stále přikládají odchovu telat a jalovic malý význam, protože vyžaduje náklady a výnosy se objeví až v budoucnosti.  Přednost tak často dostávají jen krávy v laktaci pro zisky z mléka. Dodal, že jeho neoblíběnějším plemenem je jersey, jejichž telata má nejraději.

Dlouhodobým cílem odchovu telat – jalovic přitom musí být snaha o naplnění jejich genetického potenciálu pro růst a  následnou laktaci. Dalšími cíli musí být snížení  morbidity a mortality a také nákladů na odchov, resp. jednotku produkce. Konečným výsledkem musím být samozřejmě profit. Dalšími výzvami v odchovu jsou rozdíly v genetice, složení a stavu kolostra, způsob krmení telat před odstavem (mléko, mléčné náhražky, startery, pícniny…) a prostředí, ve  kterém jsou ustájena (teplota, sluneční expozice, vlhkost, prach, sezona narození..). Přednášející uvedl, že se možná zapomnělo na normální biologii. Je nezbytné napojit telata čtyřmi litry mleziva (s dobrým obsahem imunoglobulinů a s nízkým počtem bakterií) do šesti hodin po jejich narození.

Uzdravit telata a úspěšně je odchovat

Rodrigo García představil produkty firmy pro odchov telat. Telata s průjmy se musí rehydratovat a zlepšit  pH v bachoru a zbavit je tak acidózy, zvrátit negativní energetickou bilanci a zastavit růst bakterií (hlavně gramnegativních ve střevech). Jeden z produktů firmy (Calf Renova) má přirozený antimikrobiální efekt, zlepšuje imunitní odpověď a stimuluje příjem krmiva u telat.  Pro nemocná telata se doporučuje produkt s rehydratačním účinkem (Replenish Calves), jenž se rozpouští ve vodě či v mléčném nápoji. Pro ulehčení odstavu telat se dá použít produkt (Calf Pre RD), který zajistí příjem suchého, rostlinného, krmiva časněji před odstavem, a tak ho zjednodušuje. Telata mají po odstavu menší problémy s trávením.  Produkt se přimíchává se do mléka, mléčné náhražky i do rehydratačního nápoje.

Tranzitní období krav ve velkém chovu

Ing. Vladimír Novotný (MTS s. r. o.) popsal výsledky pokusu na farmě Agro, družsto Záhoří.  Podstatou expertimentu bylo ověřit, jak se u vysokoužitkového stáda projeví užívání produktů firmy TechMix zhruba dva týdny před porodem a dva týdny po něm (doplňková  krmná směs Trimic a rehydratační produkt Bluelite). Při stejné krmné dávce (TMR) byly tyto produkty krmeny kravám a vysokobřezím jalovicím v pokusné skupině.  V té  krávy nadojily za prvních sto dní laktace o 108 kg mléka více, tj. 250–300 kg mléka za laktaci. Výsledkem tedy bylo, že při podávání malého množství přípravku asi tři týdny před  porodem a tři týdny po něm povede ke zvýšení užitkovosti za laktaci, která je výraznější u prvotelek.  Podle nákladů na doplňkové krmivo a výnosů  za zvýšenou výrobu mléka se jedná o ekonomicky efektivní opatření.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *