Podmínky chovu ovlivňují pohodu užitkovost i kvalitu mléka a mléčných produktů

Povinností každého chovatele je zajistit zvířatům takové životní podmínky, které odpovídají fyziologickým a etologickými potřebám daného druhu hospodářského zvířete. V souvislosti s chovem dojených krav existuje ve stáji několik rizikových faktorů, které ovlivňují zdraví a pohodu dojnic, ale i užitkovost a kvalitu mléka. Mezi významné faktory, patří jednotlivé složky mikroklimatu, přičemž nevhodné mikroklima má za následek zkracování doby ležení a přežvykování, zhoršení zdravotního stavu, reprodukce anebo užitkovosti.

Složení stájového vzduchu závisí nejen na hygieně prostředí, ale také na celkovém počtu ustájených zvířat a koncentraci zvířat na jednotku plochy. V současnosti se využívají pro chov dojených krav také nové moderní lehké nezateplené stáje s přirozeným větráním, kdy vzduch vstupuje do stáje otevřenými bočními stěnami. Ze stáje se pak ohřátý vzduch dostává ke stropu, kde je střešní štěrbinou odváděn mimo stáj. Obvodové stěny těchto staveb bývají opatřeny protiprůvanovými sítěmi s možností regulace velikosti otevřené plochy.

Mezi nejdůležitější faktor prostředí, který může negativně ovlivnit organismus a zdraví zvířat, patří vysoké teploty prostředí. Pokud se zvířata dostanou vlivem prostředí do nekomfortních stresových zón, tak jejich organizmus reaguje na tyto podněty různými fyziologickými mechanismy, jež v konečném důsledku vedou k snížení užitkovosti a změnám ve složení mléka.

Mezi základní ukazatele monitoringu zdravotního stavu mléčné žlázy patří počet somatických buněk (PSB) v mléce, přičemž rostoucí počty SB obvykle korespondují se sníženou dojivostí a změnami charakteristických vlastností mléka. Počet somatických buněk je přitom závislý na mnoha faktorech, zejména plemenné příslušnosti dojnic, paritě, užitkovosti a stádiu laktace, mastitidě, hladině stresu anebo ročním období, kvalitě chovného prostředí anebo technice a frekvenci dojení.

Užitkovost a kvalita mléka jsou ovlivněny mnoha faktory (např. celkovou hygienou prostředí, mikroklimatickými podmínkami, výživou, procesem dojení a péčí o zvířata). Proto je potřeba k hodnocení kvality mléka přistupovat komplexně a z dostupných vědeckých a literárních podkladů čerpat nové poznatky, které při začlenění do podmínek chovu budou zvyšovat zdraví a životní pohodu dojnic.*

MVDr. Lenka Kudělková Ph.D., Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno

 

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down