06.11.2023 | 06:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpory na welfare i pro ovčáky

Nákazová situace v chovech ovcí a koz a možnosti čerpání dotačních podpor jsou klíčovými tématy ovčácké konference, kterou Svaz chovatelů ovcí a koz, z. s., již několik let po sobě plánuje do prostor kongresového centra hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou. Na adresu plánovaných podpor mimo jiné zaznělo, že i do sektoru chovu malých přežvýkavců se chystají welfarové dotace.

S dotacemi do sektoru chovu malých přežvýkavců seznámil účastníky konference ředitel odboru živočišných komodit MZe Ing. Pavel Hakl. V úvodu svého vystoupení nejprve vyzdvihl roli ovcí a koz v podhorských a horských oblastech, kde se podílí na udržování nezaměnitelného charakteru krajiny. A zdůraznil, že ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje tento sektor živočišné výroby. Přitom kromě již zmiňovaného pozitivního vlivu na životní prostředí poskytované finanční prostředky slouží i ke zlepšení konkurenceschopnosti českých chovatelů ovcí a koz.

Pavel Hakl
Pavel Hakl

Dvě novinky v titulu 2. A.

V návaznosti na audity Evropské komise se podpory budou stanovovat na základě analýzy míry ohrožení jednotlivých sektorů, kterou vypracuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

„V zásadách máme v programu 2. A. nově navržený podprogram zaměřený na genomiku, v jehož rámci se hradí až 70 % nákladů vynaložených na stanovení genomické plemenné hodnoty ovcí. Program je koncipovaný tak, že ho lze využít pro odhad genomických plemenných hodnot, k ověřování původu a poskytuje i další údaje. V této souvislosti je však třeba zmínit, že bude nutné provést revizi stávajících šlechtitelských programů. Další nový podprogram je určen chovatelům, kteří produkují plemenné jehnice nebo kozičky,“ uvedl Ing. Hakl. 

K novému dotačnímu titulu na podporu chovatelů produkujících plemenné jehnice nebo kozičky, který byl zařazen do zásad národních dotací pro období 2024 až 2025 se vyjádřil také předseda představenstva SCHOK, z. s., Ing. Richard Konrád.    

„Podle podmínek uvedeného dotačního titulu se to bude týkat zvířat, která se narodila v letošním roce v chovech zapojených do kontroly užitkovosti a budou se klasifikovat až po prvním lednu příštího roku, tj. roku 2024. Následně se zapíšou do plemenné knihy a vystaví se jim zootechnické osvědčení. Samozřejmě, že zvířata musí být zapojena do kontroly užitkovosti a chovatel musí doložit, že je má ve stavu v úřední evidenci k datu 30. června jako živá. Žádost o uvedenou dotaci budou moci podat chovatelé zapojení do kontroly užitkovosti, kteří zařazují vlastní zvířata do plemenitby. O čerpání dotace budou moci zažádat i chovatelé, kteří zvířata do plemenitby nakoupili, ale jsou zapojení do systému kontroly užitkovosti a splňují všechny podmínky. Na zvířata prodaná do zahraničí se dotace vztahovat nebude,“ uvedl.

Výše podpor pro chovatele produkující  jehnice  a kozičky do plemenitby se zatím vyjednává
Výše podpor pro chovatele produkující jehnice a kozičky do plemenitby se zatím vyjednává

Dotace na zlepšení životních podmínek zvířat

Také do dotačního programu 20. A., v jehož rámci již existují tituly pro chovatele dojnic, masného skotu, prasat a drůbeže, se odbor živočišných komodit ministerstva zemědělství snaží napasovat opatření, která by se týkala ovcí a koz.

„Inspirovali jsme se od kolegů ze Slovenska, kteří mají tituly na zlepšení životních podmínek zvířat pro ovce a kozy již schválené ve svém strategickém plánu. Jejich využití v našich podmínkách jsme samozřejmě konzultovali se zástupci Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Příští rok bychom tak evropské Komisi zaslali welfarové programy, které se týkají podmínek přehánění zvířat přes dezinfekční brod, dále ustájení jehňat a kůzlat ve školkách a konečně i zajištění větší ustájovací plochy pro zvířata ve stáji,“ upřesnil na závěr ředitel odboru živočišných komodit MZe.*

Více se dočtete v některém z aktuálních čísel týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down