25.04.2019 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Porovnání kvality siláží roku 2018 s předchozími ročníky

Ekonomika výroby mléka je postavena na výrobě objemných krmiv, které jsou základní hnací silou pro bachor. Bílkovinné siláže dodávají do krmných dávek dusíkaté látky, ale i základní strukturální vlákninu. Pokud objemná krmiva nejsou vyrobena optimálně, pak to má dopad jak na množství vyrobeného mléka, tak i na kvalitu obsahových složek mléka. Energie z objemu je zajištěna z kukuřičných siláží. Vývoj klimatu v roce 2018 byl obdobný jako v roce 2015, kdy se projevil extrémními teplotami a byl silně poznamenán suchem. V roce 2015 byl postižen především jih republiky a v loňském roce sucho zasáhlo především sever a severovýchod republiky. Zásadní rozdíl mezi rokem 2015 a 2018 je především ve snížení produkční účinnosti bílkovinných siláží. Příčina poklesu stravitelnosti vlákniny je ve sníženém obsahu hemicelulózy.

AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o. od roku 1997 v databance krmiv statisticky vyhodnocuje a porovnává kvalitu objemných krmiv za poslední rok s jednotlivými uplynulými ročníky. Hodnocení krmiv vychází ze systému monitoringu analytických rozborů krmiv v rámci České republiky. V databance krmiv je do konce roku 2018 shromážděno 92 346 rozborů krmiv. Archivovaná jsou pouze krmiva, analyzovaná v laboratořích v ČR, které  splňují stejná kritéria hodnocení a výpočtu tak, aby v daném časovém úseku bylo možné jejich porovnání. Do tabulek č. 1 – 4 jsou zařazené průměrné hodnoty z víceletých bílkovinných siláží, analyzované vždy od 20. 6. do 20. 12. daného roku. Rozbory siláží kukuřic a siláží z mačkaného vlhkého zrna jsou zařazeny do tabulek z období od 1. 10. do 20. 12. Pro přehlednost jsou v tabulkách uvedené pouze průměrné hodnoty základních živin krmiv, spolu s hodnotami ovlivňujícími fermentační proces. Lepší orientaci v tabulkách mezi základními živinovými ukazateli usnadňuje barevné označení – maximální hodnoty jsou označeny červeně a minimální hodnoty zeleně. Základní živiny – NL, NEL, vláknina, ADF, NDF, hemicelulóza (je vyjádřena jako % z celkové hodnoty NDF), škrob a popel jsou uvedeny ve 100% sušině, ostatní ukazatele jsou uvedené v původní hmotě. U každé tabulky je vypočten průměr živin krmiva za sledovaných 22 let. Průměrné hodnoty pak umožňují porovnávání živin mezi jednotlivými ročníky. Také každý zemědělský podnik si může porovnat parametry svých rozborů s průměry živin z databanky a posoudit, zda je průměrný, nadprůměrný nebo podprůměrný.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down