21.01.2016 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Posuzování výsledků výzkumu a jejich využití

Ve dnech 19. až 21 ledne se v prostorách hlavní budovy Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi konala oponentní projednávání zpráv o řešení projektů NAZV a rozvoje organizace. Řešitelé prezentovali celkem třináct periodických zpráv a poté odpovídali na případné dotazy oponentů. Ve středu 20. ledna se projednávalo pět zpráv o řešení projektů.

Jako první přišel na řadu projekt, jehož řešení bylo zahájeno v roce 2013 a ukončen by měl být na konci roku 2017. Má název Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem a jeho odpovědným řešitelem je Ing. Václav Kudrna, CSc. (VÚŽV). Cílem projektu je ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně řešit udržitelnost chovu starokladrubského koně v NH Kladruby n/L. Aktivity projektu se zaměřují  na obnovu a zkvalitnění travních porostů, zavedení analýzy krmiv a uplatnění vhodného nutričního programu. Dalším cílem je snížení četnosti onemocnění a zdokonalení šlechtitelských postupů. Byly navrženy nové travní směsi, a to i v souvislosti s výskytem endofytních hub rodu Neotyphodium, produkujících alkaloidy poškozující zdraví koní.

Další výzkum, kterému se pracovníci výzkumného ústavu věnují, je Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů, jehož řešitelkou je doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. Ve spolupráci z ČZU v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně a firmou Vejce CZ s. r. o. je cílem projektu stanovit optimální množství přídavku fytáz do krmných směsí pro slepice s různým obsahem celkového a fytátového fosforu a také najít vztahy mezi fosforem, fytázou a vápníkem podávaných v krmné směsi v souvislosti s užitkovostí a bezpečností produkce konzumních vajec. Dále pak nahradit syntetický kantaxanthin přirozenými zdroji karotenoidů. Jedním z dílčích cílů je zjistit mikrobiální kontaminaci vajec z různých systémů ustájení.

Jiné zaměření má projekt řešitele prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc., Inovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat, jehož první rok proběhl v roce 2015 a končit by měl v roce 2018. Na řešení projetu se podílí také odborníci z VÚVel v Brně, ČZU v Praze, Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Svazu chovatelů českého strakatého skotu a společnosti Contipro Pharma a. s. Dílčí částí projektu je inovace produkce gamet a embryí u prasat a nalézt metody kultivace, které zvýší odolnost gamet proti nepříznivým efektům endokrinně disrupčních látek. Snahou bude zvýšit kvalitu konzervovaného kančího spermatu. Část projektu zaměřená na skot je inovovat současné metody produkce embryí in vitro, zlepšit vývojový potenciál bovinního pro produkci embryí definovaného genomu.

Cílem projektu Omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí řešitele Ing. Radko Loučky, CSc., který byl také zahájen v loňském roce, je omezení rizik metabolických poruch u vysokoužitkových dojnic podporou bachorové motoriky pomocí prostředku Rumenfibe. Sledovány a hodnoceny budou rovněž vedlejší produkty potravinářského průmyslu a jejich využití v krmení dojnic. S VÚŽV na projektu spolupracují firmy Mráz Agro CZ, s. r. o., a NutriVet s. r. o.

Využitím metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat se zabývali výzkumníci v čele s Ing. Miroslavem Rozkotem, CSc. Projekt se řeší již od roku 2012 a koncem letošního roku bude ukončen. S výzkumným ústavem na jeho řešení spolupracují Plemenářské služby a. s. Otrokovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Mendelova univerzita v Brně. V projektu budou navrženy specifické pracovní postupy pro plemenářskou práci v malé populaci prasat s využitím poznatků molekulární biologie a také vytvořeny předpoklady pro stabilizaci chovu miniprasat po stránce užitkového typu pro případné vytvoření nového plemene.

Úterý 19. ledna bylo věnováno hodnocení výsledků projektů, které se týkaly hlavně problematiky genetiky. Šlo o projekty Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkostí, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice, Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat a Vliv genetického polymorfismu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce).*

Podrobněji k výsledkům projektů v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down