Poznatky z výživárskeho sympózia o využívaniu dusíka

V Brazílii, v dvaapo miliónovom meste Belo Horizont sa uskutočnilo v poradí už šieste EAAP sympózium o výžive a metabolizme energie a bielkovín. Európska asociácia pre živočíšnu výrobu (EAAP) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorej cieľom je zlepšiť poznatky a šírenie výsledkov výskumu z chovu zvierat a organizuje toto podujatie v trojročných intervaloch. Minulý rok bolo po prvýkrát v Južnej Amerike a najbližšie sa bude konať v Španielsku, v roku 2022. Využívame možnosť informovať čitateľov aspoň o niektorých zaujímavých témach, ktoré tu odzneli.

Sympózium poskytlo nové postrehy k základným a aplikovaným poznatkom trvalo udržateľného využívania bielkovín a energie a ich metabolizmu u prežúvavcov a monogastrov aj vo vzťahu k novým zdrojom krmív a aditív. Venovalo sa tiež ich spracovaniu (tepelnému stresu) a metodologickým aspektom vo výskume a modelovaní výživy zvierat.

Brazília bola vybraná ako miesto organizovania podujatia jednak z dôvodu, že patrí medzi najväčších svetových producentov v poľnohospodárstve a jednak, že v posledných rokoch zaznamenala prudký rast vedy a výskumu v predmetnej problematike. Brazília má najväčšie komerčné stáda zvierat na svete s počtom zvierat väčším ako 200 miliónov. Medzi hlavné plodiny patrí káva, sója, cukrová trstina, pšenica, ryža, pomaranče, bavlna a banány.

Intenzívny chov hospodárskych zvierat sa celosvetovo zameriava na vysokú produkciu vysokokvalitných a bezpečných potravín za prijateľné ceny so zachovaním vysokej efektivity využitia zdrojov. Takéto produkčné systémy sa však stretávajú s environmentálnymi a spoločenskými výzvami a problémami. Skutočne, dnes je chov hospodárskych zvierat často terčom otázok o jeho environmentálnych dopadoch, možných zdravotných rizikách a etike.

Mliečna efektivita N (MNE) hovädzieho dobytka, vyjadrená ako N valorizovaný v mliečnych bielkovinách vo vzťahu k celkovému príjmu N, sa pohybuje v rozmedzí 23 a 34 % na dennú produkciu 30 až 50 kg mlieka. Zvyšný N je vylúčený v moči (približne 33 %) a výkaloch (okolo 35 %). Existuje výrazné prepojenie medzi obsahom N-látok v krmive a efektivitou využitia N na úrovni kráv. Rizikom diét založených na nízkom podiele N-látok je nedostatočná hladina aminokyselín, preto je potrebný ďalší výskum a implementácia zvyšovania kvality bielkovín alternatívnych zdrojov bielkovín a implementácia aminokyselín chránených v bachore.*

Podrobně se o problematice dočtete v časopisu Krmivářství 2/2020 v článku autorů: Doc. Ing. Mária Chrenková, CSc., Ing. Matúš Rajský, PhD.,Odbor výživy, NPPC-VÚŽV Nitra

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down