Precizní zemědělství a management stáda dojnic

Přednášející na workshopu Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství, který se konal na počátku června ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněves se zaměřili na monitoringu dojnic, zemědělství 4.0, měření složek mléka, vlivy negativní energetické bilance na reprodukci skotu, hodnocení stabilního sociálního prostředí v chovu dojnic i hodnocení ekonomických ukazatelů v podnicích s chovem dojeného skotu. Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.
 
Ing. Ágnes Moravcsíková

Ing. Markéta Schreinerová

Ing. Luboš Smutný,
Ph.D.
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.

Ing. Magdaléna Štolcová, Ph.D.

Ing. Jan Syrůček, Ph.D.

doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

O využití monitoringu chování dojnic při řízení stáda přednášel doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc., (Česká zemědělská univerzita), zemědělství 4.0 – zpracování obrazu, automatizace, robotizace, využití dat bylo tématem Ing. Luboše Smutného, Ph.D.(AGROSOFT Tábor, s. r. o.).

Možnosti a limity měření individuálních složek mléka přímo na dojírně hodnotila Ing. Magdaléna Štolcová, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.) a důsledky negativní energetické bilance a jejich vliv na úroveň reprodukce Ing. Markéta Schreinerová (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.).

Jak probíhá obnova reprodukčních funkcí dojnic po aspiraci oocytů a embryotransferu vysvětlil doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita).

Význam stabilního sociálního prostředí v chovu dojnic a možnosti využití automatizovaných systémů při jeho vytváření bylo tématem Ing. Ágnes Moravcsíkové z Výzkumnéhu ústavu živočišné výroby, v. v. i.

Závěrečná přednáška se věnovala ekonomice. Ing. Jan Syrůček, Ph.D., (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.) popsal Sledování a hodnocení ekonomických ukazatelů v podnicích s chovem dojeného skotu v r. 2021.

 

O

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down