Přenos ZEN a DON z prasnice na selata

Mykotoxiny způsobují vážné ekonomické ztráty po celém světě a jsou vážným rizikem pro zdraví všech hospodářských zvířat. Prioritními oblastmi n jsou různé strategie pro eliminaci mykotoxinů, metody jejich detekce a účinků mykotoxinu v krmivech na zdraví zvířat.

Schothorst Feed Research – Výzkumný ústav v Lelystadu v Nizozemsku studoval přenos ZEN, DON, a jejich derivátů během březosti a laktace prasnice. V této studii byly změřeny hladiny mykotoxinů v mlezivu a mléce prasnic, stejně jako v séru prasnice a selat.

Klíčovým důvodem provedených studií provedených na Schothorst Feed Research (SFR) je stanovení rizik mykotoxinů pro zdraví a výkonnost zvířat v praktických podmínkách. Zvířata nebyla vystavena extrémně vysokému množství mykotoxinů, ale těm, kteří se blíží zákonným limitům EU.

SFR ve spolupráci se Spolkovým výzkumným ústavem pro zdraví zvířat (Brunswick, Německo) a firmou Olmix (Francie) vyhodnotila přenos ZEN, DON a jejich derivátů z prasnic na selata. Tato studie byla publikována v časopise Toxins.

Přenos do mleziva a mléka

Zearalenon (ZEN) a deoxynivalenol (DON) jsou mykotoxiny, které se nejčastěji nacházejí v krmivech, zejména krmivech na bázi kukuřice a řepy. Je dobře známo, že vystavení vysokým koncentracím ZEN nebo DON vede k jejich přenosu do mléka. I když jsou v krmivu dodržovány orientační hodnoty EU pro tyto mykotoxiny, může stále dojít k přenosu do mleziva a mléka prasnice do jejich selat. Zearalenon a jeho deriváty, jako jsou α-ZEL a β-ZEL, mají podobné vlastnosti jako estrogeniol, což jim umožňuje vázat estrogenní receptory. Také ZEN je rychle metabolizován gastrointestinálním traktem po požití a produkuje některé metabolity, které jsou ještě více toxické, jako je α-ZEL. To ukazuje význam měření derivátů ZEN v mléce a séru.

Vše, co potřebujete vědět o mykotoxinech

V této studii byly použity dvě různé šarže řepné vlákniny k přípravě krmiva s obsahem 100 ppb ZEN a s 300 ppb ZEN. Ačkoli řepná dužnina použitá v této studii nebyla zdrojem DON, kombinace všech ostatních surovin používaných k přípravě krmiva vedla ke konečné dávce obsahující přibližně 250 ppb DON. Tato úroveň je mnohem nižší, než doporučila EU (900 ppb) a lze ji považovat za minimální kontaminaci krmiv pro prasata. Byl však předpokládán dopad na střevní integritu, zejména v kombinaci se sledovaným mykotoxinem ZEN.

Studie se skládala ze tří stupňů ošetření:

T1: LoZEN od 109. dne březosti do 26. dne laktace,

T2: LoZEN od 109. dne březosti do porodu a HiZEN od porodu do 26. dne laktace,

T3: HiZEN od 109. dne březosti do 26. dne laktace.

(LoZEN obsahoval 118 ppb ZEN, 259 ppb DON, 83,1 ppb FUM B1 aB2

HiZEN obsahoval 318 ppb ZEN, 255 ppb DON, 84 ppb FUM B1 aB2

oba typy obsahovaly další minoritní mykotoxiny )

Zvýšení hladin α-ZEL v mléce

Významné zvýšení hladin α- ZEL bylo pozorováno v kolostru prasnic ve skupině T3. Při hodnocení mléka při odstavu bylo pozorováno zvýšení hladin α-ZEL u prasnic krmených dietami T2 a T3. Mléko hodnocené při odstavu mělo významně zvýšení hladiny α- ZEL u prasnic krmených HiZEN dietou od porodu až po odstavu, bez ohledu na úroveň ZEN před porodem. DON hladiny v kolostru a mléce byly podobné i mezi skupinami, protože hladiny DON v krmivu byly stejné pro všechny prasnice.

Významné zvýšení hladin mykotoxinu v séru

Na začátku studie nebyly pozorovány žádné rozdíly v sérových hladinách mykotoxinů. Na konci studie, tj. den 26. den laktace, byl však pozorován významný nárůst sérových hladin ZEN, α-ZEL a β-ZEL u prasnic krmených dietami T2 a T3 ve srovnání s kontrolou (T1). Ačkoli v hladinách ZEN v séru odebraných selatům nebyly žádné významné rozdíly, sérové hladiny DON a de-DON byly významně vysoké u selat krmených T3, spolu s trendem zvýšené hladiny α-ZEL v séru selat.

Snížené sérové hladiny estradiolu u selat

Sérové hladiny estradiolu byly významně sníženy u selat od prasnic krmených HiZEN dietou od 109. dne březosti nebo od porodu až po odstav.

Závěry

Závěrem lze určit ZEN, DON a jejich deriváty v mlezivu a mléce prasnice krmených krmivem kontaminovaným mykotoxiny na úrovních EU. Expozice přípravku HiZEN vedla ke snížení tloušťky hřbetního tuku při porodu a tento účinek byl korelován se snížením hladin leptinového séra u prasnice. Také taková expozice vedla ke snížení hladiny estradiolu v séru prasnice a selat. Přestože přenos mykotoxinů neovlivnil výkon selat, objevil se zánětlivý proces. Ještě zajímavější je, že během posledního týdne březosti a během laktace došlo ke zvýšení hladiny séra DON a de-DON u selat vystavených dietě HiZEN.*

Zdroj: All About Feed, únor 2021

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down