Pro a proti prodloužené laktaci u dojnic

Kráva dosáhne vrcholu produkce mléka přibližně 3–6 týdnů po porodu a poté dochází k postupnému poklesu výnosu. Doba laktace 305 dní je standardní. Vzhledem k tomu, že poptávka po mléce a dalších mléčných výrobcích stále roste, mnoho zemědělců hledá způsoby, jak zvýšit produkci a ziskovost. Jednou ze strategií, která v posledních letech získává na popularitě, je prodloužená laktace, která má své klady a zápory.

Společnost Dairy Global se setkala s Eline Burgersovou, Ph.D., z oddělení výživy zvířat společnosti Wageningen Livestock Research, aby diskutovali o tomto tématu. Jednou z hlavních výhod prodloužené laktace je, že může vést ke zvýšeným ziskům zemědělských podniků, protože se týká nižšího množství krmiva a menšího počtu veterinárních ošetření. Studie ukázaly, že krávy, které jsou udržovány v laktaci po delší dobu, mohou produkovat více mléka než ty, které jsou brzy zasusušeny. Jedna studie zjistila, že krávy, u kterých trvala laktace po dobu 12 měsíců, produkovaly v průměru 5500 kg mléka ročně, zatímco ty, které byly zasušeny po 9 měsících, produkovaly v průměru 4000 kg mléka za rok.

Prodloužená doba laktace

Doba laktace může být prodloužena různými způsoby, ale někteří evropští zemědělci prodlužují laktaci tím, že odkládají inseminaci po otelení. Podle Burgersové si farmáři vybírají konkrétní krávy pro delší čekací dobu na inseminaci na základě produkce mléka, parity nebo tělesné kondice. Úspěch opožděného zabřeznutí závisí na několika faktorech, které mohou být podpořeny použitím hormonální léčby, genetiky nebo různých technik managementu. Pokud zemědělci prodlouží laktaci všem svým kravám, lze očekávat pokles celkové produkce mléka. Multiparní krávy, které mají velmi dlouhou prodlouženou laktaci, mohou skončit s velmi nízkou produkcí mléka. Primipary mohou zvládnout prodlouženou laktaci velmi dobře. Burgersová také diskutovala o potenciálu genetického zlepšení. Uvedla, že genetické zlepšení by nenastalo přímo prodloužením laktace, ale krávy s vysokou produkcí mléka byly obvykle ty, u kterých byla laktace prodloužena. To by znamenalo méně potomků těchto krav, což by mohlo zpomalit genetické zlepšení, ale se sexovaným spermatu může být toto genetické zpoždění potlačeno.

Prodloužená laktace – zlepšení zdraví krav

Další výhodou prodloužené laktace je, že může zlepšit zdraví a pohodu dojnic. Když jsou krávy brzy zaprahnuty a při vysoké produkci mléka, riskují vznik zdravotních problémů, jako je mastitida a kulhání. Zpožděná inseminace snižuje riziko onemocnění, protože krávy jsou zasušeny později v laktaci, když je snížena produkce mléka. Krávy, které rodí tele každý rok, mají také vysoce rizikové tranzitní období pro onemocněná. Tím, že je zemědělci udržují v dojnice laktaci po delší dobu, mohou snížit riziko některých zdravotních problémů a zlepšit celkové zdraví svého stáda. Zatímco prodloužená laktace snižuje riziko onemocnění, existují některá rizika specificky spojená s prodlouženou laktací, jako jsou potenciální metabolické poruchy (tj. ketóza a ztučnění jater). Liší se však individuálně podle krávy. Studie ukázaly, že krávy, které byly v laktaci delší dobu, mají větší potíže se zabřeznutím, což může negativně ovlivnit celkovou produktivitu stáda. Pokud však byla inseminace záměrně odložena, některé studie zjistily zlepšení reprodukční výkonnosti. Ekonomická analýza ukázala, že krávy s prodlouženou laktací mají nižší roční náklady na krmivo a inseminace a méně veterinárních ošetření, ale také nižší roční příjmy z produkce mléka.

Počet krav a obavy o životní prostředí

Burgersová věří, že výběrem vysoce produktivních krav pro prodlouženou laktaci mohou být zemědělci schopni snížit počet krav, které potřebují, což jim usnadní práci. Poznamenala také, že tato praxe je testována v jiných evropských zemích, jako je Německo, Švédsko a Dánsko, protože zemědělci v těchto zemích také narážejí na podobné problémy s produkcí a nemocemi. Když byla dotázána na jakékoli obavy o životní prostředí spojené s prodloužením laktace, Burgersová uvedla, že to závisí na výběru krav a na tom, jaká je praxe na farmě. Zvýšené emise metanu byly zjištěny u dojnic v pozdních stádiích laktace, ale pokud jsou vybrány krávy s vysokou produkcí, může to být jinak. Prodloužená laktace má potenciál prodloužit životnost krav, což by mohlo vést k ekologičtějšímu výsledku po celý život krávy.

Výhody prodloužené laktace

Krávy mohou produkovat více mléka během laktace. Prodloužená laktace může snížit počet březostí na krávu, což snižuje riziko zdravotních problémů spojených s porodem, jako jsou infekce dělohy a ketóza. Zemědělci mohou snížit náklady spojené s častými březostmi a chovem telat a náklady na krmivo. Když je inseminace odložena, reprodukční výkonnost krav se často zlepšuje.

Nevýhody prodloužené laktace

Prodloužená laktace může snížit produkci mléka ročně. Zejména u multiparních krav s velmi dlouhou laktací existuje zvýšené riziko ztučnění na konci laktace a související metabolické poruchy okolo doby příštího otelení. Prodloužení období laktace může vyžadovat častější sledování krav, což může zvýšit náklady na pracovní sílu pro zemědělce. Prodloužená laktace by mohla přispět ke zvýšení emisí skleníkových plynů.

Závěrem

Přestože prodloužená laktace může nabídnout některé výhody, má své nevýhody. Je důležité, aby zemědělci zvážili klady a zápory a zvážili faktory, jako jsou jejich specifické stádo a postupy managementu, než se rozhodnou, zda zavedou prodlouženou laktaci. Jednotlivé země EU mohou mít své vlastní předpisy a pokyny pro management mléčného skotu, včetně těch, které se týkají prodloužené laktace. Ty se mohou lišit v závislosti na zemi a měly by být konzultovány pro konkrétní informace.*

Dairy Global

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down