Pro zdraví malých přežvýkavců, drůbeže i včel

Jako vždy v lednu probíhalo v zasedacím sále Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. tradiční obhajování výsledků vědeckých projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum v rámci programu Komplexní udržitelné systémy (NAZV – KUS), a to jak v periodických, tak závěrečných zprávách. Projekty z mnoha oblastí se týkaly výzkumu v oblasti chovu včel, zdravotní problematiky drůbeže i ovcí a koz.

Komplexní přístup k problematice virových chorob včel jako nástroj k podpoře a rozvoji včelařství v ČR byl projekt, jehož hlavní řešitelkou je RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. Záměrem projektu, který letos končí, bylo poznat mírů zátěže českých chovů včel patogenními viry a zavést opatření k eliminaci negativních dopadů virových infekcí. Sledoval se výskyt včelích virů v České republice pro navržení preventivní opatřen. Rovněž byly navrženy postupy, metodické pokyny pro účinnou sanaci chovatelských zařízení kontaminovaných včelími viry.

Třetí rok projektu Možnosti vakcinace malých přežvýkavců proti klíšťové encefalitidě popsal RNDr. Jiří Salát, Ph.D. Byla připravena experimentální vakcína (inaktivovaný antigen, adjuvans hydroxid hlinitý) proti klíšťové encefalitidě (KE)  a ověřovala se její účinnost tak, aby se zabránilo kontaminaci mléka a mléčných produktů virem KE a k ochraně konzumentů před potenciální alimentární infekcí.  Byla vyvinuta Elisa souprava ke stanovení protilátek proti klíšťové encefalitidě. Vznikl užitný vzor vakcína proti klíšťové encefalitidě pro veterinární užití.

Trivalentní salmonelovou vakcínu na ochranu chovů drůbeže prezentoval doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. Snahou projektu bylo komplexně ochránit chovy drůbeže pomocí živé atenuované trivalentní (se třemi různými serovary salmonel) vakcíny určené k orální aplikaci. Každý serovar byl oslabený dvěma mutacemi (delece SPI1 a delece genu lon) a deleci genu pro bičík (Fla). V projektu se tedy má otestovat vakcína a porovnat chráněnost kuřat orálně vakcinovaných vakcínou obsahující oslabené kmeny všech tří serovarů (Typhimurium, Infantis a Enteritidis) před infekcí serovary obsažených ve vakcíně a i před serovary ve vakcíně neobsaženými. Dokonalým výsledkem projektu je, že existuje a vyrábí se lyofilizovaná vakcína (Bioveta). Další výsledky, které popisoval doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. se týkaly projektu Využití střevní mikroflóry pro zvýšení přirozené rezistence masných typů kura domácího k infekcím bakteriálními patogeny, který se bude letos uzavírat. Selektovaly se čisté, zejména anaerobních bakteriálních kultury s probiotickým potenciálem. Následně potom bude vybranými kombinacemi bakteriálních kultur inokulována drůbež s upravovaným složením krmné směsi. V konečném důsledku se výsledky projektu projeví snížením spotřeby antibiotik a ve zvýšení konkurenceschopnosti českých produktů živočišného původu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down