Pro zdraví prasat

Ve dnech 22. a 23. ledna probíhalo v zasedacím sále Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., tradiční obhajování výsledků vědeckých projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum v rámci programu Komplexní udržitelné systémy (NAZV – KUS), a to jak v periodických, tak závěrečných zprávách. Po přečtení posudků oponentů a veřejné rozpravě schvalovala zprávy oponentní rada instituce. Několik z nich se týkalo zdravotní problematiky prasat.

Zprávu za rok 2017 i za celou dobu řešení (2013–2017) projektu Vývoj nové generace krmného přípravku pro prevenci a podpůrnou terapii enterálních infekcí selat jako cesta ke snížení ekologické zátěže antibiotiky a/nebo sloučeninami zinku si připravil MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. V projektu se vyvinuly a testovaly tři veterinárně- dietetické preparáty pro prevenci a podpůrnou terapii enterálních infekcí prasat, a to rekombinantní antimikrobiální peptidy, protilátky typu IgY a probiotické kultury se zvýšenou produkcí exopolysacharidové matrix. Preparáty pomohou snížit použití antibiotik a/nebo oxidů zinku k terapii průjmových onemocnění selat a tím snížit zátěž životního prostředí. Testoval se laktoferin (vznikl užitný vzor a funkční vzorek a výsledky byly šestkrát prezentovány na mezinárodních konferencích), protilátky IgY (funkční vzorek a ověřená technologie, články a konference) a probiotika (články a devět prezentací na mezinárodních konferencích). MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., prezentoval výsledky i dalšího výzkumného úkolu, jenž bude ukončen až v letošním roce s názvem Klostridiové infekce u prasat – epidemiologie, prevence a terapie.  Jeho cílem bylo řešení problematiky ztrát selat mezi porodem a odstavem vyvolaných infekcemi bakterií rodu Clostridium. Řešení se rozdělilo na čtyři dílčí navazující cíle. Nejprve šlo o podrobnější objasnění a seznámení odborné veřejnosti s obrazem epizootologické situace klostridiových infekcí v chovech prasat v ČR, dále o zvýšení účinnosti aktivní imunizace prasnic s cílem zlepšení ochrany selat pomocí protilátek přítomných v kolostru a v mléce Dalším cílem bude ověření možnosti zvýšení ochrany novorozených selat pomocí krmného doplňku obsahujícího vaječné protilátky IgY proti klostridiím a nakonec zlepšení a zpřesnění stanovení citlivosti klostridií k antibakteriálním látkám. Vznikl funkční vzorek vaječná hmota obsahující protilátky IgY specifické proti Clostridium difficile a Clostridium perfringens a funkční vzorek a ověřená technologie (Set a výroba setu ke stanovení minimálních inhibičních koncentrací antimikrobiálních látek u bakteriálních anaerobních patogenů hospodářských zvířat). Pro rok 2018 se plánují aktivity v oblastech vlivu indukce porodu na kvalitu kolostra, vlivu adjuvantních látek na imunitní odpověď in vitro, testování imunogenity experimentální vakcíny a sestavení a testování mléčné krmné směsi s obsahem specifických IgY protilátek. Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., popsal opomíjené a nové virové infekce prasat a jejich význam v komplexu klinických onemocnění. Bylo rozšířeno spektrum sledovaných virů o další skupiny, zkvalitněny diagnostické metody jejich identifikace a uskutečněna rozsáhlá epizootologická studie významu virů nebo jejich kombinací v českých chovech při sledování v experimentech in vitro i in vivo. V předposledním roce řešení byly standardizovány metody u dvou virů, a to prasečí cytomegalovirus (funkční vzorek, certifikovaná metodika) a prasečí koronaviry (certifikovaná metodika).

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down