Probiotika a jejich vliv na zdraví střev telat

Průjem u telat se objevuje ve věku přibližně dvou týdnů a je často spojen s poruchou střevní mikroflóry a poškozením střevní slizniční bariéry. Podle amerického ministerstva zemědělství je roční úmrtnost na průjem telat je např. v USA až 25 %. Průjem telat vede k obrovským ekonomickým ztrátám v důsledku vysoké úmrtnosti, nákladů na léčbu a práci, nižšího růstu  a nákladů na chov.

Proto je nezbytné účinně předcházet a kontrolovat průjem u telat zlepšením zdraví střev.

Role střevní mikroflóry

Složení střevní mikrobioty telat před odstavem ovlivňuje jejich zdraví a růst. Střevní mikroflóra má několik funkcí, jako je degradace sacharidů a vlákniny, regulace příjmu a ukládání lipidů v krmivu, produkce vitamínů a mastných kyselin s krátkým řetězcem, stimulace imunitního systému, kontrola pohybu střev a ochrana před střevními patogeny. U novorozených telat se různé mikroorganismy z vnějšího prostředí dostávají do trávicího traktu a kolonizují ho a jakákoli porucha vstřebávání, pohybu a sekrece střeva narušuje střevní mikrobiotu. Když je narušena střevní mikrobiální bariéra, mnoho střevních patogenů, jako jsou bakterie a viry, kolonizuje střevo a způsobuje zánět a poté průjem.

Vliv kvasinkových produktů

Kvasinkové produkty zabraňují mikrobiální nerovnováze a zvyšují mikrobiální aktivitu u telat, což následně snižuje výskyt a závažnost průjmu. Dostupné kvasinkové produkty na trhu zahrnují živé kvasinky (živé kvasinky, které jsou sušené) a kvasinkové kultury (produkty fermentace kvasinek i s  médii, ve kterých jsou pěstovány). Suplementace kvasinkových produktů ve fázi před odstavením podporuje optimální zrání bachorové mikroflóry, zvyšuje příjem starteru, průměrný denní přírůstek a konzistenci stolice, moduluje imunitu střevní sliznice a snižuje riziko kolonizace patogeny. Nejrozšířenějším probiotickým kmenem kvasinek pro hospodářská zvířata je Saccharomyces cerevisiae, který stabilizuje pH v bachoru a zvyšuje růst celulolytických bakterií v bachoru. Telata suplementovaná Saccharomyces cerevisiae nevykazují žádný pokles přírůstku hmotnosti během průjmové epizody. Navíc suplementace Saccharomyces cerevisiae telatům s neúspěšným přenosem pasivní imunity zlepšuje výkonnost a zkracuje trvání průjmu. Doplnění kvasinkové kultury do startovacího krmiva zvyšuje množství Butyrivibrio a snižuje množství Presvotella v bachorové tekutině, čímž se zvyšuje produkce butyrátu, délka papil a hmotnost bachoru. Kvasinková kultura zlepšuje vývoj střev prostřednictvím zvýšené výšky klků a poměru výšky klků ke kryptám ve všech segmentech tenkého střeva a zvýšení délky klků a hloubky krypt v ileu. Suplementace Saccharomyces cerevisiae během prvního týdne života zvyšuje produkci a uvolňování sekrečního IgA v ileu a tlustém střevě a nastoluje zdravou mikrobiotu, formuje komenzální mikrobiotu a zároveň omezuje růst patogenů. Doplnění Saccharomyces cerevisiae v mléce zvyšuje bakterie produkující kyselinu máselnou a Lactobacillus a snižuje Colinsellu a propustnost střeva.

Probiotika na bakteriální bázi

Bakteriální probiotika, jako jsou Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Bacillus spp. a Enterococcus spp. se používají hlavně ve fázi před odstavem ke zlepšení zdraví střev, snížení průjmu, zvýšení růstu, omezení invaze patogenů, dodávají prostředí bohatého na živiny pro střevní mikrobiotu a zvyšují účinnost trávení hostitele a slizniční imunitu. Kromě toho probiotika na bázi bakterií produkují bakteriocin, antimikrobiální peptid, v lumen střeva, aby se snížilo riziko infekcí patogeny. Krmení kombinace Lactobacillus plantarum a Bacillus subtilis vyrovnává střevní mikroflóru, zkracuje trvání průjmu a dokonce zabraňuje průjmu u telat. Doplnění kmenů bakterií produkujících kyselinu mléčnou, jako je Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius a Pediococcus acidilactici zlepšují počáteční spotřebu a zvyšují průměrný denní přírůstek. Účinek probiotické suplementace však závisí na faktorech prostředí, zátěži patogeny a stresu zvířat. Suplementace Lactobacillus rhamnosus během fáze před odstavem zvyšuje rozmanitost bachorové mikroflóry, mění dominantní pořadí bakterií a relativní počet bakteriálních rodin v bachorové tekutině, zvyšuje produkci těkavých mastných kyselin a koncentraci mikrobiálních proteinů, snižuje pH v bachoru a zlepšuje jeho funkci. Je pozoruhodné, že vliv doplňování bakterií produkujících kyselinu mléčnou na snížení relativního rizika průjmu závisí na konkrétní rodině a kmeni bakterií, kombinaci různých bakterií a typu mléka krmeného telatům, přičemž většina pozitivních reakcí se týká krmení plnotučným mlékem.

Zmírnění průjmu telat je náročné kvůli jeho multifaktoriální etiologii, která zahrnuje jak infekční, tak neinfekční faktory. Doplnění probiotik má příznivé účinky, které podporují růst a zároveň snižují poruchy trávení. Probiotika kolonizují střevní trakt, přilnou k povrchu střevní sliznice a vytvoří mikrobiální ochrannou vrstvu, která zmenšuje životní prostor patogenních bakterií a brání jejich invazi. Mechanismus účinku probiotik však může být druhově a kmenově specifický. Výzkumníci zkoumali sekvenační přístup nové generace, aby získali lepší přehled o tom, jak probiotika mění komunitu střevních mikrobů, aby zlepšili současné znalosti o řešeních na bázi mikrobů u telat. Nakonec je zapotřebí další výzkum k vyhodnocení interakcí k charakterizaci hostitele a mikrobiomu, k pochopení pozorovaných fenotypických reakcí a k lepšímu zacílení strategií suplementace probiotiky.

Dairy Global

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down