Proč cena mléka o tolik klesla?

Farmářské ceny mléka v dubnu a v květnu nebývale klesly, dokonce se mluví o největším skokovém propadu v novodobé historii ČR. Zeptali jsme se na důvody tohoto poklesu jednak zpracovatelů, které reprezentuje Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského a zástupce prvovýroby, Ing. Oldřicha Žďárského z odbytového družstva Morava.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.

předseda Českomoravský svaz mlékárenský

Současné období není pro mlékárenství příliš příznivé. Přestože byla za rok 2014 v České republice docílena historicky nejvyšší průměrná nákupní cena syrového mléka ve výši 9,37 Kč/l, dochází již od dubna 2014, tedy po dobu již 13 měsíců, k jejímu poklesu. Za měsíc květen 2015 lze dokonce očekávat prolomení hranice 8 Kč/litr, přičemž u některých mlékáren byla zaznamenána cena již daleko nižší. Co je toho příčinou?

Předně je potřeba uvést, že dochází k nárůstu výroby a tím i dodávek mléka. I když Česká republika za období uplatňování mléčných kvót s výjimkou kvótového roku 2005/2006 přidělenou kvótu nevyužívala  5 až 10 %, skončil poslední kvótový rok 2014/2015 s nedočerpáním pouhých 1,2 %. V letošním roce jsou za první čtyři měsíce dodávky mléka ke zpracování v českých mlékárnách vyšší dokonce o 3,7 % a současné příznivé počasí a dostatek kvalitní píce dávají předpoklad k tomu, že k poklesu výroby zřejmě nedojde.

Dalším významným důvodem současného neutěšeného stavu je oslabení celosvětové poptávky po mléčných výrobcích, a to zejména z hlavních dovozových zemí. Situaci prohlubuje také pokračující ruské embargo na dovoz mléčných výrobků. Z dovozových zemí musí zmínit zejména Čínu, která je světovým importérem č. 1, a přitom se zde meziročně snížil dovoz z EU o 46 % u másla, 38 % u sušeného odstředěného mléka, 50 % u sušeného plnotučného mléka, 10 % u sušené syrovátky a také 4 % u sýrů. Tato obchodně nerealizovaná množství mléčných výrobků samozřejmě představují obrovské množství mléka v hodnotě mléčného ekvivalentu, které zůstává na skladech a samozřejmě má dopad na zpeněžování mléka, resp. pokles nákupních cen.

S přihlédnutím k současné vysoké výrobě mléka v USA (za 3 měsíce +1,7 %), v Austrálii (+2,9 %) a na Novém Zélandu (+2,2 %) se tak na světovém trhu projevuje významný převis nabídky nad poptávkou. Při obchodování na celosvětové burze s mléčnými komoditami (Global Dairy Tender) na Novém Zélandu dne 2. června se meziměsíčně ceny snížily v průměru o 4,6 % a dosáhly nejnižší hladiny od července 2009. Skutečná virtuální hodnota mléka vypočítávaná podle obchodního zpeněžování mlékárenský komodit (tzv. ife Rohstoffwert) se v květnu dostala na hodnotu 24,9 ct/kg mléka, což odpovídá přibližně 6,85 Kč/kg.

Ve střednědobém horizontu se zatím nedá očekávat významnější změna této situace, snad by pouze s létem mohlo dojít k určitému poklesu dodávka tudíž zastabilizování cen na současné nízké úrovni. K obratu může dojít zřejmě až na podzim v návaznosti na opětovný „zimní“ růst obsahových složek mléka.

Je tedy zřejmé, že tato nelehká situace si bude muset vyžádat mimořádná opatření, jak ze systémových tržních nástrojů (záchranná síť), popř. jiných zásahů EU a společnosti. Jedním z nich může být (dočasný) návrat k exportním dotacím, ale také k nutnosti navýšení hladiny intervenční ceny pro máslo a SOM.

Na světovém trhu projevuje významný převis nabídky nad poptávkou.

 

 

 

 

Ing. Oldřich Ždárský

předseda představenstva

Morava, Mlékařské odbytové družstvo, Vyškov

Současná cena mléka je pro prvovýrobce velmi špatná. Nikdo z nás při zrušení kvót k prvnímu dubnu tohoto roku si nedovedl představit takový dramatický pád. Takový propad o celých 50 haléřů jako nyní z dubna na květen jsme v České republice zatím nikdy nezažili. Květnová cena byla již hluboce pod 8 Kč, takže mnohým producentům již nepokrývala náklady.

Hlavní problém vidíme v to, že 44 % mléčných výrobků spotřebovaných u nás je z dovozu. Přitom při vstupu do Evropské unie byl tento podíl pod 15 %. Dovoz mléčných výrobků roste rychleji než vývoz. V roce 2004 byl vývoz 7,6 mld. Kč a dovoz 4,9  a 2014 to bylo již 13,6 mld. Kč. Mlékárny se stále hůře dostávají na pulty supermarketů – řetězců, které jsou vlastněny zahraničními majiteli. Zejména lze jmenovat německé vlastníky, kteří již dlouhodobě lépe spolupracují s německými mlékárnami.

Je sice pravdou, že u nás za loňský rok stoupla mléčná produkce, ale naše farmářská cena byla za rok 2014 sedmou nejnižší v Evropské unii. Tento rozdíl byl až 1,50 Kč na litru v náš neprospěch a i při současném celoevropském poklesu cen a rozdíl v náš neprospěch stále přetrvává. To znamená, že mlékárny na západ od nás jsou v i této době schopny platit výrazně lepší cenu. Současný výpadek v tržbách za mléko pro zemědělce lze odhadnout na 4 až 6 miliard Kč.  To může vést k velkým problémům v celém sektoru. Zdá se, že největší problémy mají u nás mlékárny s českými vlastníky. Ty především tlačí na snížení výkupních cen. Na rozdíl od mlékáren nadnárodních korporací, které dokáží úspěšně své výrobky exportovat i mimo EU. To dokládají statistická data, kdy za první čtvrtletí roku 2015 se zvýšil export sušeného mléka o 23 %.

Proto je třeba, aby česká vláda systematicky podpořila export mléčných výrobků. O obchodních agrárních atašé se mluví rok. Bohužel je smutné, že než dojde k činům, trvá to u nás hodně dlouho.

Hlavní problém vidíme v tom, že 44 % mléčných výrobků spotřebovaných u nás je z dovozu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *