Projekty pro výzkum a praxi

Po dva dny probíhal v zasedacím sále administrativní budovy výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně veřejné rozpravy o výsledcích výzkumných úkolů. Oponentním řízení prošlo celkem devatenáct projektů. Hodnotily se výsledky a výstupy projektů za loňský rok.

Ve čtvrtek 21. ledna se prezentovalo deset projektů financovaných Národní agenturou pro zemědělský výzkum v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství.

Dopoledne pět projektů

Odpovědným řešitelem projektu s názvem Možnosti vakcinace prasat inaktivovanou vakcínou pro tlumení výskytu salmonel v chovech prasat je MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. Cílem projektu řešeného v letech 2012–2016 je ověřit možnost použití inaktivované vakcíny proti netyphoidním sérovarům salmonel prasat pro snížení jejich prevalence u jatečných prasat a také snížení kontaminace jatečných produktů. V průběhu roku 2015 se podařilo úspěšně dokončit infekční experimenty na sajících i odstavených selatech a byl realizován funkční vzorek vakcíny a zahájeny terénní testy bezpečnosti vakcíny.

Projekt Trivalentní salmonelová vakcína na ochranu chovů drůbeže se začal řešit v roce 2013 a bude se uzavírat na konci roku 2017. Jeho odpovědným řešitelem je doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. Cílem projektu je otestovat možnost komplexní ochrany drůbeže pomocí živé atenuované trivalentní vakcíny pro orální aplikaci. Právě v roce 2015 byla sestavena vakcína obsahující tři serovary salmonel. Pracovalo se na využití bakteriálních kmenů pro alternativní ochranu chovů drůbeže před infekcemi.

Na úkolu Program zdravotní kontroly významných infekcí v chovech prasat pracuje v letech 2012–2016 jako odpovědný řešitel prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. Během řešení výzkumného úkolu se navrhnou a budou realizovat opatření pro tlumení a zdravotní kontrolu infekcí v chovech prasat a vytvoření a udržení chovu prostého viru PRRS. Následně se potom budou tlumit další infekce např. Actinobacillus pleuropneumoniae. Na sledovaných farmách se podle aktuální situace vypracuje standardní vakcinační schéma. Loňský rok byl prvním rokem řešení projektu Opomíjené a nové infekce prasat a její význam v komplexu klinických onemocnění, na němž se podílel podobný tým, jak na u výše zmiňovaného projektu. Cílem projektu končícího až v roce 2018 je rozšířit znalosti o virových infekčních agens, která vyvolávají onemocnění a zhoršují produkční a reprodukční ukazatele v chovech prasat. V roce 2015 byly mimo jiné vypracovány a standardizovány metody pro sledování viru a protilátek v trusu a slinách a vytipovány chovy pro studie v terénu. MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. je odpovědnou řešitelkou úkolu Vývoj a výroba veterinárních setů pro stanovení MIC antimikrobiálních látek standardizovanou mikrodiluční metodou a nový koncept hodnocení účinnosti antimikrobiálních látek stanovením MPC.  V loňském roce byl ukončen vývoj a výroba setů ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u bakteriálních izolátů z drůbeže a pokračovalo se na tomtéž z mastitid a byl zahájen vývoj a výroba těchto setů u infekcí psů a koček. Hodnoty MPC a budou sloužit jako podklad pro racionální dávkování antimikrobiálních látek a k omezení rezistencí.

 

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *