02.11.2022 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Průtokový cytometr a počet somatických buněk v kozím mléce

Počet somatických buněk v mléce je obecně považován za nepřímý indikátor zánětu mléčné žlázy. Toto tvrzení lze hůře aplikovat v případě mléka kozího, které obsahuje přirozeně vyšší počet určitých buněk oproti mléku kravskému, a to zejména z důvodu rozdílné fyziologické sekreci mléka. Ve prospěch celkové kvality mléka, jakožto vstupní suroviny, ale i finálních produktů, je třeba se zabývat zejména studiem jednotlivých buněčných subpopulací. Jednou z rychlých a efektivních možností by mohla být metoda průtokové cytometrie, díky které jsme schopni jednotlivé typy buněk identifikovat a dále zkoumat.

Nabízí se možnost využít zobrazovací cytometrii nebo standardní průtokový cytometr (ověřený pomocí zobrazovacího cytometru), což by mohlo vytvářet rovnocennou alternativu v této oblasti výzkumu, především ve stanovení diferenciálního počtu jednotlivých typů buněk. Jedná se o velmi rychlou a efektivní metodu, kterou je možné analyzovat až několik tisíc buněk za sekundu. Obrovskou výhodou je pak možnost studovat velikost či morfologii buněk (v případě zobrazovacího cytometru). Laboratorní zázemí ČZU v Praze a UK v Praze nám umožnilo otestovat právě tento analytický postup oběma uvedenými přístroji.

Stanovením diferenciálního počtu somatických buněk můžeme zhodnotit zdravotní stav zvířat, určit stádium a původce mastitidního onemocnění, ale i zlepšit včasnou diagnostiku subklinické mastitidy. Studie zabývající se touto problematikou by mohla přinést zajímavé a cenné informace jak pro producenty, tak i zpracovatelský mléčný průmysl.

Jedna z cest, jak stanovit diferenciální počet somatických buněk je využití průtokového cytometru (v ideálním případě zobrazovacího), díky kterému jsme schopni identifikovat jednotlivé buněčné subpopulace a bezpečně stanovit jejich počty.

Ing. Klára Podhorecká, Ing. Martin Ptáček, Ph.D., Ing. Filipp Georgijevič Savvulidi, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Katedra chemie, Katedra chovu hospodářských zvířat, FAPPZ, ČZU v Praze, Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky, 4 Ústav chovu zvierat, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika.

Podrobněji v časopisu Krmivářství 6/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down