Průvodce správnou hygienickou praxí

Mnoho zemí po celém světě má přísné hygienické pokyny pro výrobu mléka, ale existuje mnoho těch, které je nemají. Každý chovatel mléčného skotu je však odpovědný za bezpečnou produkci potravin, a proto by měl zajistit, aby v jeho zařízení a zvířat byla  dodržovány hygienické předpisy

Předpisy jsou vypracovávány z velmi dobrého důvodu: chránit spotřebitele před nežádoucími bakteriemi, které by se mohly dostat na výrobní linku a mít velmi strašlivé následky. Ačkoli mnoho zemí po celém světě má přísné hygienické pokyny pro produkci mléka, mnoho z nich to nedělá. Ještě horší je, že mnoho farem po celém světě nepraktikuje žádnou formu základní hygieny a mohou to být tikající časované bomby pro kontaminaci potravin a otravy jídlem. Správná hygienická praxe se vztahuje nejen na vybavení dojíren a skladování mléka. Zemědělci by také měli udržovat své stáje a ustájení pro krávy čisté, suché a dobře větrané. Měli by také zajistit, aby krávy samotné byly čisté, dobře krmené a v dobrém zdravotním stavu.

Kontaminace mléka

Mléko se může kontaminovat v kterémkoli bodě výrobního procesu. Klíčovými zdroji jsou fekální kontaminace špinavými zvířaty, zejména struky, vemeny a ocasy. Špatné postupy dojení a špinavé ruce obsluhy nebo vybavení jsou také zdrojem bakteriální kontaminace. Neschopnost detekovat abnormální mléko ovlivněn  např. mastitdou, krev a sraženiny  také způsobuje kontaminaci, stejně jako nedostatečné čištění systému a nádrže. Zařízení jako jsou filtry nebo pryžové hadice, mohou také kontaminovat mléko. Jednou z nejčastějších příčin kontaminovaného mléka je neschopnost oddělit mléko krav, které byly ošetřeny veterinárními léčivy. Je třeba rovněž zdůraznit, že mléko zvířat, která měla pozitivní reakci na tuberkulózu nebo brucelózu, nesmí být použito pro lidskou spotřebu.

Pokyny pro čištění

Evropská nařízení o produkci mléka nejvyšší kvality zdůrazňují řadu oblastí, v nichž by zemědělci a dojiči měli věnovat pozornost detailům. Před připojením dojicího zařízení musí být mléko každého zvířete odstříknuto ze struků a vyšetřeno na viditelné abnormality. Tato zkouška je také vykonávána na robotických dojících jednotkách měřením konduktivity. Pokud je zjištěno něco neobvyklého, nesmí být takové mléko vpuštěno do sběrné nádrže. Dojiči by měli nosit gumové nebo vinylové rukavice při dojení krav, a před nasazením dojicího zařízení otřít vemeno a struky krav papírovými ručníky. Udržování dojicího zařízení v čistotě po celou dobu je nezbytné, aby se zabránilo kontaminaci mléka. Je nezbytné udržovat strukové násadce čisté, aby se snížilo riziko přenosu infekce mezi kravami. Doporučuje se, aby pryžové komponenty na dojících jednotkách byly vyměněny každých 2500 dojení. Poté dojení je nezbytné dezinfikovat struky ponořeny nebo postříkány dezinfekčním prostředkem, aby se omezilo množství bakterií na pokožce struku. Mléko musí být co nejdříve ochlazeno, aby se minimalizovalo množení bakterií. Použití např. deskových předchladičů může snížit náklady na chlazení. Chladicí nádrže musí být po každém odběru mléka vyčištěny a dezinfikovány a pravidelně sledovány.

Čistota krávy

Stejně jako čisté vemeno a struky, by měly být udržovány v čistotě i další části zvířete. Ocasy krav mohou hrát roli při kontaminaci mléka nebo dojicího zařízení. Čistý, upravený ocas také přitahuje méně much, což zlepšuje celkovou hygienu. Také srst z břicha krávy a vemene se dá ostříhat, aby se zabránilo přilepení půdy nebo výkalů na těchto oblastech. Jakékoli nečistoty by měly být pravidelně odstraňovány.

Vymývání celého systému

Veškeré vybavení používané v dojírně by mělo být vyrobeno z vhodného materiálu a udržováno v čistotě. Dojící systém by měl být vyčištěn, dezinfikován a opláchnut čistou vodou ihned po dojení. Po dokončení každého dojení by měly být vnější povrchy zařízení vydrhnuty a opláchnuty čistou vodou. Vnitřek systému by pak měl být vypláchnut např. horkým alkalickým čisticím prostředkem  nakonec opláchnut.

Obecná hygiena

Chovatelé mléčného skotu musí rovněž přijmout opatření na kontrolu hmyzu, ptáků a hlodavců ve stájích. To může být vážný problém v některých zemědělských podnicích, kde je krmivo ponecháno venku a není zakryto. Pokud jde o zdraví zvířat, nemocné krávy musí být izolovány. Většina zemí bude mít svůj vlastní soubor předpisů, které musí producenti mléka dodržovat, ale měly by být velmi podobné.

Dairy Global

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down