15.10.2015 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Radí i prostřednictvím internetu

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) patří do skupiny rezortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství ČR. Je vědeckou a výzkumnou institucí, která se od svého založení v roce 1951 zabývá genetikou a šlechtěním, reprodukcí, výživou, krmením a technologiemi pro chov hospodářských zvířat, dále také kvalitou živočišných produktů, etologií a welfare, managementem stád a ekonomikou výroby.

Na novinky spjaté s touto institucí jsme se zeptali Ing. Stanislava Staňka, Ph.D., který pracuje na oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat.

Můžete představit sebe a svoji činnost?
Na jmenovaném oddělení jsem začínal pod vedením doc. Ing. Oldřicha Doležala, DrSc. Aktuálně se věnuji problematice ustájení všech kategorií dojeného skotu, zootechnické práci a managementu dojených stád skotu a problematice odchovu telat. Zájmově se zabývám problematikou chovu dojených koz. V současné době jsem řešitelem projektu, který má za cíl zlepšit úroveň mlezivové výživy v odchovu telat, kde se snažíme o co největší zapojení chovatelů v ČR do tohoto výzkumného úkolu. V mé gesci je i systém poradenské činnosti ve VÚŽV, v. v. i., kde kladu velký důraz na aktivní spolupráci přímo s chovateli, ale i pracovníky komerčních firem.

Uveďte prosím příklady projektů využitelných v praxi
Výzkumný ústav provozuje vlastní farmu v Netlukách s chovem dojeného skotu, prasat, drůbeže, králíků a jelenovitých, která slouží také jako základna pro výzkumné účely. Kromě toho má velmi úzkou spolupráci s mnoha chovateli skotu, prasat, ovcí a koz, kde uskutečňujeme poloprovozní ověřování a sběr dat pro výzkum. Tradičně spolupracujeme také s profesními chovatelskými svazy a komerčními firmami, které se specializují na výživu hospodářských zvířat, vývoj technologií pro živočišnou výživu, ale věnují se například i veterinární problematice. Pro tyto firmy zajišťujeme také smluvní výzkum podle konkrétních zadání.

Více si přečtete ve Farmáři č. 10/2015

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down