Rozhovor s Jiřím Motyčkou

Svaz chovatelů holštýnského skotu, o. s., je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1990. Výkonný ředitel svazu doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, kde působil i po jejím absolvování. V roce 1996 pracoval krátce jako šlechtitel ve Svazu chovatelů českého strakatého skotu. Ředitelem Svazu chovatelů holštýnského skotu je 18 let.

Jak hodnotíte výši užitkovosti, které dosáhly plemenice holštýnského skotu v uplynulém roce?
V roce 2008 byl v České republice významným způsobem předefinován chovný cíl plemene, kterým se stala celková rentabilita výroby mléka a konkurenceschopnost jeho chovatelů. Šlechtění se zaměřilo na souhrnný genotyp, tzn. že v selekčním indexu SIH jsou zváženy rozhodující ekonomicky významné znaky a vlastnosti, pro které jsou k dispozici plemenné hodnoty (PH), na které se šlechtí. Selekční index je de facto jakési číselné vyjádření chovného cíle.
U holštýnského plemene specializovaného na produkci mléka je výše užitkovosti rozhodujícím ukazatelem, který ovlivňuje náklady na litr mléka. Je nutné si uvědomit, že s rostoucí užitkovostí se obvykle zvyšují celkové náklady, ale náklady na litr mléka se snižují, zejména náklady fixní. Tento vztah má své určité hranice. Z toho vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnější výše užitkovosti není u všech chovatelů stejná, protože se odvíjí od konkrétních podmínek každého chovu. Tyto závislosti potvrzuje dlouhodobý trend vývoje užitkovosti. V  roce 1995 byla průměrná užitkovost 4650 kg, za dvacet let se více než zdvojnásobila, což je každoroční nárůst o více než 230 kg mléka, aniž by došlo ke snížení obsahu bílkovin, snížila se tučnost. Zde je třeba zdůraznit, že chovatelé nezvyšují užitkovost proto, aby se umístili na předních místech žebříčků, ale vede je k tomu ekonomika výroby mléka.
Aktuálně je užitkovost černostrakatých holštýnských krav v kontrole užitkovosti včetně kříženek z převodného křížení 9454 kg mléka (3,78 % tuku a 3,31 % bílkovin). U červené variety (red) je to 8311 kg mléka (tučnost 4,02 % a 3,48 % bílkovin). Co se týká užitkovosti, patří Česká republika k výrazně nadprůměrným zemím v Evropě.*

Více si přečtete v březnovém čísle měsíčníku Farmář.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down