Seminář o rostlinné výrobě

Také v lednu (21. 1.) letošního roku se seminář pořádaný tradičně Spolkem pro komodity a krmiva konal opět digitálně. Prezentace byly zaměřeny situaci v českém zemědělství, na bilanci a perspektivy sklizně obilovin, řepky a dalších olejnic, sladovnického ječmene, stejně jako na situaci v mlynářském průmyslu.

Webinářem provázel Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva. Ve své přednášce se zabýval současnou situací v českém zemědělství.

Odhad obilovin v roce 2021 sklizeň obilovin je zhruba 307,2 milionu tun, roce 2020 to bylo 295,7 milionu tun. Celková produkce obilovin v roce 2020 je oproti 2019 16,7 milionu tun, plocha bude 55,9 milionu ha a výnosy 6,1 t/ha. Pokud jde o sklizeň obilovin včetně kukuřice u nás byla v roce 2020 obhospodařovaná plocha 1336 tisíc hektarů a pro rok 2021 činí odhad 1384 tisíce hektarů. Výnos vloni byl 6,05 t/ha a odhad pro letošek je 5,8 t/ha. Celková produkce obilovin byla 8025 tisíc tun a bude asi 8004 tisíc tun. Produkce pšenice byla 5051 tis. tun a bude 4890 tis. tun, ječmene 1888 tis. tun (odhad 1788 tis. t), kukuřice 650 tis. t (608 tis. t), žita 181 tis. t (158 tis. t).

Ing. Jiří Kolomazník vedoucí Odborné sekce rostlinné výroby Spolku pro komodity a krmiva přednášel o bilanci sklizně obilovin za rok 2020, představil vývoj a předpoklady domácí spotřeby obilovin.

Produkce obilovin v roce 2020 byla ve světě celkem 2741millionu tun, tedy o 1,3 % vyšší než v roce 2019. V Evropě (EU-27) se sklidilo vloni celkem 294,2 mil. tun, tedy o 19,9 mil. t méně než v roce 2019. Klesla rovněž plocha pro pěstování obilovin (o 1,5 %) i jejich výnos (o 5,4 %). Produkce obilovin v ČR v byla v roce 2020podle odhadů ČSÚ 7980 tis. t (o 4 % více než v roce 2019), plocha byla 1329 tis. ha (nižší o 1,3 %), výnos 6 t/ha (vyšší o 6 %), produkce pšenice byla 4907 tis. t (o 2 % vyšší), ječmene 1834 tis. t (o 7 % více) a kukuřice 651 tis. t ( o 5 % více).

Téma přednášky Ing. Martina Volfa, ředitele Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, bylo Bilance sklizně řepky a olejnin 2020, aktuální situace a předpoklad vývoje

Celková produkce olejnin ve světě byla vloni vyšší o 17 mil. t (597 mil. t) než v roce 2019, produkce sóji byla 360 mil. t (více o 18 mil. t), řepky 70 mil. tun, slunečnice 50 mil. t (o 2 mil. t méně) Sklizeň řepky podle krajů ČR byla: Středočeský 306 tis. t, tedy 24 % z celkové produkce řepky v ČR (s výnosem 3,50 t/ha), Jihočeský 144 tis. t, 11 % (3,60 t/ha), Vysočina 144 tis. t, 11% (3,70t/ha), Jihomoravský 109 tis.t, 9 % (3,19 t/ha). Tyto kraje tvoří 55 % produkce řepky 2019 ČR.

Ing. Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svaz pivovarů a sladoven, z. s., shrnula situaci ve sklizni a využití sladovnického ječmene a jeho perspektivách.

Dr. Pavel Filip, předseda dozorčí rady a odborný pracovník Svaz průmyslových mlýnů České republiky popsal aktuální situaci v mlynářském průmyslu. Mlýnský průmysl ČR ročně zpracovává 1200 tis. tun pšenice, 110 tis. tun žita (stálý pokles), 3 tis. tun ječmene (pokles), 23 tis. tun ovsa, 10 tis. tun kukuřice, 2 tis. tun ostatních obilovin (růst). Aktuálně je v provozu 38 pšeničných mlýnů, existují mlýny ovesné a kukuřičné. V roce 2019 bylo vyrobeno 975 000 tun pšeničné mouky (z toho asi 680 tis. tun zpracováno v pekárnách), 86 000 tun žitné mouky(80 tis.

tun v pekárnách), 23 000 tun výrobků z ostatních obilovin.

Největším současným problémem je vývoj cen pšenice. Příčinami růstu cen pšenice v Evropě je chladné počasí, sníh, déšť a pravděpodobné pokračování i v prvním čtvrtletí roku 2021, nadbytek srážek, ale také vysoké denní teploty, zejména ve východní a severní Evropě. Příčinou je tedy zpoždění v osevu ozimých obilovin v částech střední a jihovýchodní Evropy (ČR, jižní Polsko, Slovensko Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko), což bude problém pro sklizeň v roce 2021.

Podle prognózy pro roky 2020/2021 bude celková předpokládaná produkce obilovin nižší, dojde ke snížení celkové osevní plochy obilovin (o 1,5 %) s důsledkem menší plochy pro měkkou pšenici se snížením výnosů.

U nás se mění také struktura spotřeby mouky, protože se snižuje její spotřeba v domácnostech a roste spotřeba v pekárnách obchodních řetězců a pokračuje růst spotřeby pečiva ze zmrazeného polotovaru.

Uzavření semináře, poděkování řečníkům a divákům patřilo opět Ing. Zdenkovi Kubiskovi, předsedovi představenstva Spolku pro komodity a krmiva.

Podrobněji v časopisu Krmivářství a týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down