Silážování pomocí biologických inokulantů a energetická účinnost krmiv

Při použití homofermentativních laktobacilů je hlavním produktem fermentace kyselina mléčná, zatímco při použití heterofermentativních bakterií (Lactobacillus buchneri) vzniká rovněž kyselina octová a alkoholy. Ztráty energie při použití homofermentativních bakterií se pohybují kolem 3 %, zatímco při použití heterofermentativních bakterií (Lactobacilus buchneri) v závislosti na vznikajících produktech dosahují ztráty energie až 20 % a ztráty sušiny až 29 %.

Zvýšená produkce kyseliny octové při použití heterofermentativních bakterií zvyšuje aerobní stabilitu siláží, ale cenou za tento pozitivní efekt jsou poměrně velké ztráty sušiny a snížení energetické hodnoty siláží jako krmiva pro přežvýkavce ve srovnání s výchozí hmotou.

Použití heterofermentativních bakterií tedy zvyšuje aerobní stabilitu siláží, ale cenou za tento pozitivní efekt jsou poměrně velké ztráty sušiny a snížení energetické hodnoty siláží při krmení přežvýkavců. Další možností je využití chemických konzervačních přípravků, které účinně potlačují nežádoucí mikroflóru, a s tím související potlačení fermentačních ztrát sušiny siláží.

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., Ing. Václav Jambor, CSc., FVHE VFU Brno, Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie, Nutrivet s .r. o.

Podrobněji v časopisu Krmivářství 3/2020.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down