23.05.2018 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovensko, Česká republika, Evropská unie a zemědělství

Agrární sektor je významnou, nikoliv však jedinou součástí národního hospodářství obou států. Jeho vývoj ovlivňuje celostátní ukazatele a současně je těmito ukazateli (často výrazně) ovlivňován.

Některé ukazatele vývoje společnosti a národního hospodářství uvádí tab. 1. Je z ní např. zřejmé, že mezi roky 1991 a 2017 se v obou státech vyvíjel počet obyvatel obdobně (+3,0 a +2,6 %), výrazněji rostly počty pracovníků celkem a v průmyslu na Slovensku (+11,4 a +31,9 %) než v ČR (+3,2 a +9,1 %), při shodném poklesu v obou státech od roku 1992 (o 8,9 a 8,8 %) bylo v roce 2017 dosaženo nižší inflace ve SK (1,3 %) než v ČR (2,5 %). Inflace v obou státech v roce 1993 vyšší než 20 % se během tří let výrazně snížila (graf 1), přičemž v období 1993 až 2017 byla mírně nižší v ČR (4,4 %) než ve SK (5,7 %). V únoru 2018 se inflace v ČR snížila na 1,8 % (ČSÚ 2018) a na SK dosáhla podle v lednu 2018 2,6 % (Štatický úrad SR, 2018).

Často hodnoceným a srovnávaným ukazatelem je míra nezaměstnanosti. Mezi roky 1992 a 2017 se snížila v ČR ze 4,1 na 2,9 % (od listopadu 2017 do února 2017 je na úrovni 2,4 %) a na Slovensku z 11,8 na 5,9 %. Pozoruhodný je pokles nezaměstnanosti na Slovensku v letech 2004 až 2017 o 8,8 % (koncem ledna 2018 klesla na 5,9 %).

S úspěšností vývoje národního hospodářství úzce souvisí výše hrubé domácí produkce (HDP). Její meziroční kolísání  poukazuje na skutečnost, že se jedná o ukazatel citlivě reagující na roční změny výsledků všech resortů, a že trend jeho vývoje je v obou státech shodný. Průměr meziročního přírůstku HDP v období 1994 až 1918 dosáhl na Slovensku 4,2 %, v ČR byl o 1,5 % nižší (2,7 %). Mezi roky 1992 a 2017 se HDP na obyvatele zvýšila v obou státech více než desetkrát, přičemž v letech 1992, 2004 a 2017 byla HDP v ČR přibližně o 15, 38 a 16 % vyšší než na Slovensku. Ve státech EU se výše HDP často vyjadřuje jako podíl z průměru HDP na obyvatele všech států unie. V roce 2016 kolísal tento podíl mezi 49 % v Bulharsku a 258 % v Lucembursku, v ČR a na Slovensku dosáhl 88 a 77 % a mezi roky 2005 a 2016 se zvýšil v ČR o 11 % a na Slovensku o 17 %.

Pro obyvatele obou států jsou zřejmě významnější příjmy z pracovní činnosti a důchody po jejím ukončení než uváděné celostátní ukazatele. Z tab. 1 je zřejmé, že v letech 1991, 2004 a 2017 byly v ČR měsíční „pracovní“ příjmy zhruba o 0,7, 4,2 a 18,2 % a důchody o 13,6, 3,0 a 4,8 % vyšší než na Slovensku, přičemž od vstupu v roce 2009 do eurozóny roste ve SK příjem na pracovníka rychleji než v ČR. Podle Sociálnej poisťovni (2018) se za první dva měsíce roku 2018 zvýšil ve SK průměrný starobní důchod o 10,7 EUR (přibližně o 280 Kč).

  

Seznam použité literatury je k dispozici u autora příspěvku.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MZE-RO0718

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Praha

Celý článek autora najdete v NCH 6/2018

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

 1. Incredibly A better post By You.lots of thanks than offer us your profitable thoughts.i m constantly prefer to peruse your new post.Thanks a ton for keeping extraordinary stuff
  Read How to Reduce Gap between teeth.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Emedkit is a leading Global supplier that discovers and commercializes drugs in areas of unfulfilled medical needs across the globe. We directly cater to the needs of large, medium and small enterprises. We understand how crucial life is, established in 2006, we have been committed for the betterment of the lives of patients worldwide ever since. Customer satisfaction is our foremost priority which consistently helps us improve and grow. We are a global pharmaceutical company whose mission is to advance the well-being of people around the world especially in countries like India, USA, Russia, Romania, Peru, and China. We provide our products at the lowest possible price as we stock bulk qualities and we deal both in drop shipping and bulk shipping. Our products include treatments for diseases such as Ledifos, Hepcinat Lp, HIV/AIDS, Cancer, Hepatitis B, and C.

  Visit us - https://emedkit.com

 3. Arrow Aircraft is one of the reliable private jet india. We offer Aircraft Charter Services in Delhi, Mumbai as well as all over the World.With services like- Private Aircraft Charters, Aircraft sales, Aircraft Management and Acquisition Consulting, Jet Aviation MRO, Chardham Yatra by Helicopter, Kedarnath Yatra by Helicopter and Election Campaign. Arrow Aircraft have grown into a dynamic customer focused company. We are continuously expanding our aviation services in new services and geographical regions, and currently have offices in New Delhi (Corporate Office), Mumbai, Kolkata and Sharjah (UAE).
  Visit us - https://arrowaircraft.com

 4. Ideally, you're viably educated with respect to making good on babysitter charges. Not every person is by all accounts and it's genuinely a stun once they reveal down the road they have to have been paying every onehttp://www.healthyparenting.us/category/kids-and-teens
  of them close by.

 5. According to diy homes another added benefit to buying decor items online is because it is usually easier to assemble. Because most internet merchants know that people will be assembling the items themselves, they try to make it easy for their customers. This is a stark contrast to traditional retailers that have items that sometimes even the movers can not put together.Easy to Assemble

 6. Summer is here and it is a hot one! When the weather gets warm, I’m always on the lookout for easy, breezy dresses and things I can wear that are simple and carefree. This year, I got into wearing maxi dresses All the time! I know I’m probably behind the times, but I never had a good experience with maxis when I would try them on years ago. I used to hate them because I felt like they were too much material, but the new styles of light weight cotton maxi dresses are perfect for warm days.

 7. If you’re unsure about your monetary prospects, finest free debt consolidation is your finest wager. Your present scenario is most definitely the impression of your reckless spending practices up to now. Consolidation of loans and dues can liberate you from any sort of debt; be it bank card debt, private mortgage, or every other invoice.

 8. These are vibrant and filled with actions for each age group. If a protracted winter trip is in your thoughts then avoid wasting days within the month of December for having a beautiful expertise of your life. A number of cultural festivals held throughout India they usually supply a improbable glimpse of the cultural panorama of this superb nation.
  These are vibrant and filled with actions for each age group. If a protracted winter trip is in your thoughts then avoid wasting days within the month of December for having a beautiful expertise of your life. A number of cultural festivals held throughout India they usually supply a improbable glimpse of the cultural panorama of this superb nation.

 9. National disputes within a household aren’t uncommon. Further one requires legal advice for things like adoption. Family lawyers are the individuals having the experience on legal issues associated with your household. Family law lawyer is going to be a litigator in addition to a negotiator to your legal problems arising within a household.
  Family Law

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down