12.10.2023 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Specialisté na brambory i skot

Společnost SENAGRO, a. s., se sídlem v Senožatech nedaleko Humpolce hospodaří ve 12 katastrálních územích na celkové výměře 1971 hektarů zemědělské půdy, z níž připadá 303 na trvalé travní porosty. Nadmořské výšky obdělávaných pozemků jsou mezi 400 až 610 metry. Věnuje se klasické zemědělské prvovýrobě, provozuje bioplynovou stanici, dílny a nákladní dopravu.

V rostlinné výrobě se SENAGRO zabývá pěstováním obilnin (ozimá pšenice na 275 hektarech, jarní pšenice na 93 ha, ozimý ječmen na 78 ha, jarní ječmen na 244 ha, žito na 55 hektarech), na výměře 255 hektarech najdeme řepku, 211 ha zaujímá kukuřice, 176 ha patří bramborám, na jejichž výrobu a zpracování se podnik specializuje. Pro potřeby chovaného skotu se pěstují jetel na 148 ha a ostatní jednoleté pícniny na stovce hektarů.

Živočišná výroba

Jak komentoval hlavní zootechnik Karel Klap, základem stáda dojeného skotu jsou holštýnské plemenice v red variantě, zhruba čtvrtinu stavů tvoří plemeno brown-swiss. Celkem se v podniku chová zhruba 400 krav, tři stovky telat a 240 jalovic včetně vysokobřezích. Ve výkrmu je 250 býků.

Zvířata se chovají v uzavřeném obratu stáda ve třech střediscích, v Senožatech jsou ustájeny dojnice a telata, v Syrově najdeme jalovice do věku jednoho roku a březí jalovice a na farmě Křelovice je situována výkrmna býků.

Stavy doplňují  hnědé krasavice, plemeno brown-swiss
Stavy doplňují hnědé krasavice, plemeno brown-swiss

V oblasti výživy spolupracuje podnik již více než 25 let s krmivářskou společností Sano, konkrétně s Ing. Josefem Kociánem. V souladu s filozofií firmy Sano praktikují v Senagru systém jednotné krmné dávky pro dojnice a jedna dávka je určena pro krávy stojící na sucho.

Postupné a nenásilné

Jak komentuje Josef Kocián, krmné dávky se samozřejmě přizpůsobují aktuální situaci.

Nové krmné dávky se upravují podle obsahu močoviny v mléce a kontrolují pomocí rozborů bachorových tekutin.

Stádo se dojí na karuselu s kapacitou 24 míst
Stádo se dojí na karuselu s kapacitou 24 míst

„Všechny změny ale musejí být postupné a nenásilné. A ne moc časté, doporučuji maximálně čtyřikrát do roka. Vždy je potřeba brát zřetel na samotné krávy, k tomu našemu týmu pomáhá chovatelský cit a dlouholetá praxe,“ konstatuje Ing. Kocián s tím, že se v podniku konají pravidelné kontrolní dny, výživář je také k dispozici na telefonu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down