17.05.2021 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stálý výbor dal zelenou uvolnění zákazu zkrmování živočišných bílkovin

Stálý výbor přijal návrh Komise na částečné uvolnění zákazu zkrmování, který byl přijat jako důsledek krize BSE. Pro návrh se s výjimkou Francie a Irska, které se zdržely, vyslovily všechny členské země. Nyní poběží tříměsíční lhůta pro vyjádření Evropského parlamentu a Rady. Pokud tyto instituce svého práva nevyužijí, bude návrh zveřejněn v nezměněné podobě ve formě nařízení Komise v Úředním věstníku EU.

Cílem navržené legislativní úpravy je změna přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2009 Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých zvířat jiných než kožešinová zvířata bílkovinami získanými ze zvířat.

Strategický dokument tzv. TSE Road Map 2 nastínil možnou změnu unijní legislativy, ale také zdůraznil, že jakákoli revize by měla být primárně podmíněna vědeckým doporučením.

EFSA přijala vědecké stanovisko k potenciálními riziku BSE skotu způsobovaného používáním kolagenu a želatiny z přežvýkavců v krmivech pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata. V něm vyvozuje, že pravděpodobnost, že nebude v populaci dobytka způsoben nějaký nový případ BSE některou ze tří rizikových cest je menší než 99%.

Zároveň se odhaduje, že se v unii ročně zlikviduje 100 000 tun dřívějších potravin obsahujících kolagen nebo želatinu z přežvýkavců, protože nemohou být za současného zákazu zkrmování využity jako krmivo hospodářským zvířatům.

Zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat kolagenem a želatinou z přežvýkavců by proto měl být zrušen.

Nařízení (ES) č. 1069/2009 Evropského parlamentu a Rady zakazuje krmení suchozemských živočichů daných druhů jiných než kožešinových zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami z těl, nebo částí těl zvířat stejného druhu (vnitrodruhový kanibalismus).

TSE Road Map 2 rovněž uznává, že riziko přenosu BSE z nepřežvýkavých zvířat na přežvýkavce je zanedbatelné, pokud se vyloučí vnitrodruhový kanibalismus.

Tab.  –  Možnosti zkrmování živočišných bílkovin

Hospodářská zvířata ze kterých jsou zpracované živočišné bílkoviny získány Hospodářská zvířata, kterým je možné zpracované živočišné bílkoviny zkrmovat
Faremně chovaný hmyz živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, prasata, drůbež
Prasata živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, drůbež
Drůbež živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, prasata
Faremně chovaný hmyz a prasata živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, drůbež
Faremně chovaný hmyz a drůbež živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, prasata
Prasata a drůbež živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata
Faremně chovaný hmyz, prasata a drůbež živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata

Josef Svoboda

spolupracovník redakce

Celý článek najdete v Krmivářství 3/2021. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down