Světové fórum o mykotoxinech – potraviny bez toxinů

Jak se můžeme dopracovat potravinovému systému bez toxinů? Budou vznikající technologie pro management a analýzu dat řešením k předpovídání potenciálních rizik? To byly otázky k diskusi na 14. ročníku Světového mykotoxinového fóra., který se konal v Antverpách v Belgii od 9. do 11. října 2023. Na konferenci se sešlo 420 účastníků, kteří se zapojili do třídenního programu plného prezentací, workshopů a sdílení dat. To vše se odehrálo v unikátním konferenčním centru umístěném v antverpské zoo.

Jako u každého ročníku Světového mykotoxinového fóra byla konference spolupořádána místními předsedy. Pro letošní ročník byly místními předsedkyněmi konference profesorka Sarah De Saeger a profesorka Marthe De Boevre z univerzity v Gentu. Tématem diskuse byly aktuální problémy ovlivňující potravinový systém a jak zajistit bezpečnost a zabezpečení krmiv a potravin, se zaměřením na strategie managementu a mykotoxiny. Přizpůsobivost potravinového systému je schopnost potravinového systému poskytovat dostatečné, vhodné a dostupné jídlo všem tváří v tvář různým a dokonce i nepředvídatelným poruchám.

Potravinový dodavatelský řetězec

Podle profesora Chrise Elliota z Queen’s University Belfast ve Spojeném království se dějí velké věci, které přinesou obrovské změny pro náš potravinový systém. Čtyři hnací síly této změny jsou změna klimatu, válka, geopolitika a deglobalizace. Abychom se s těmito výzvami vyrovnali, měli bychom přejít k odolnému a pružnému potravinovému systému, vysvětlil Elliot.

Jídlo bez toxinů je iluze

Prof. Rudolf Krska z University of Natural Resources and Life Sciences, Vídeň, Rakousko řekl, že zabezpečení potravin je jedna věc, ale co bezpečnost potravin? Většina spotřebitelů se domnívá, že naše potraviny jsou bezpečné, koneckonců povinné standardy kvality potravin jsou vysoké. Ale je naše jídlo opravdu bez toxinů? Profesor Rudolf Krska z University of Natural Resources and Life Sciences ve Vídni v Rakousku na to má jasnou odpověď: „Potraviny bez toxinů jsou iluze.“ Profesor uznal, že naše jídlo je bezpečnější než kdykoli předtím; studie však ukazuje, že v Evropě jsou lidé stále vystaveni škodlivým chemickým látkám a toxinům. I v rámci zákonných limitů může být nízká úroveň expozice rizikem pro lidské zdraví. Aflatoxiny patří mezi tyto vysoce rizikové kontaminanty potravin kvůli jejich potenciální roli při rozvoji rakoviny jater. Přitom je důležité mít na paměti, že „lidé jsou detoxikační stroje“, které dokážou překonat škodlivé účinky těchto látek, zdůrazňuje Krska a dodává, že zdravá a vyvážená strava je nejlepší způsob, jak se vyhnout nadměrnému dávkám škodlivých látek.

Vliv změny klimatu

Jedinečné bylo nejen místo konání Světového mykotoxinového fóra, na střeše konferenční místnosti visela kostra velryby, ale také počasí, které bylo teplé a slunečné – což byste začátkem října v Belgii nečekali. A i když bylo příjemné chytit o přestávce trochu sluníčka, dopad klimatických změn byl reálný. Dopad změny klimatu je jednoznačně jedním z hlavních problémů. Krska poznamenal, že změna klimatu zvyšuje riziko bezpečnosti potravin kvůli aflatoxinům a dalším mykotoxinům: „Změna klimatu bude mít vliv na geografický výskyt mykotoxinů a také očekáváme velké rozdíly v nově vznikajících a maskovaných mykotoxinech. Stále je nedostatek údajů o těchto mykotoxinech, a proto je o jejich účincích málo známo.“ Podle profesora jsou potřebné regulační programy a normy pro tyto vznikající toxiny, protože expozice by mohla být potenciálním zdravotním rizikem pro spotřebitele.

 Sdílení dat

Vědci často postrádají povědomí o správném sběru dat, jejich správě a sdílení, řekla Chiara Dall’Asta z University of Parma v Itálii. Dostupnost a sdílení dat byla stálým tématem diskuse během konference. Nejen, že je nedostatek údajů o vznikajících a maskovaných mykotoxinech, ale zdá se, že stále existuje málo nebo žádné údaje o souvislosti mezi změnou klimatu a výskytem mykotoxinů. Aby bylo možné vytvořit podložené predikce o výskytu mykotoxinů, je nutné sdílet více dat ve výzkumné a obchodní komunitě. Publikum bylo požádáno, aby odpovědělo na anketní otázku o sdílení dat. Účastníci byli požádáni, aby odpověděli na anketní otázku  jak jsou data v současnosti sdílena mezi mykotoxinovou komunitou: 10 % účastníků uvedlo, že své údaje sdílí s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), 15 % uvedlo, že data sdílí s jinými organizacemi, 25 % publika uvedlo, že data sdílí pouze interně. Sdílení prostřednictvím vědeckých publikací se zdá být nejběžnější, přičemž 45 % účastníků fóra uvedlo, že budou sdílet data tímto způsobem.

Udržování vysoké kvality dat

Chiara Dall’Asta z University of Parma v Itálii se ve své prezentaci věnuje nejen potřebě sdílení dat, ale také zdůraznila důležitost kvality dat. „Vědci často postrádají povědomí o správném shromažďování, ošetřování a sdílení dat.“ Tím Dall'Asta zdůraznila, že analytici si musí být vědomi dopadu, který budou mít jejich data na hodnocení rizik.  Protože přecenění rizik pro veřejné zdraví může vést k nesprávné komunikaci se spotřebiteli, což by mohlo vést k nedostatku důvěry v potravinový systém. Řádné školení pro příští generaci analytiků a hodnotitelů rizik je podle Dall'Asta klíčem. Zmírnění výskytu mykotoxinů je obrovskou výzvou, která nemá univerzální řešení. V oblasti kontroly a prevence mykotoxinů, testování a dopadu na hospodářská zvířata však dochází neustále k průlomům.

Vznikající technologie

Dalším klíčovým prvkem v analýze dat v budoucnu bude role rychle se objevujících technologií, jako je umělá inteligence a strojové učení. Oba mají potenciál předpovídat mykotoxiny v potravinách a krmivech a usnadní řízení mykotoxinů více založené na datech. Během akce se tohoto tématu dotkla řada prezentací; je však pravděpodobné, že tento vývoj bude mít v blízké budoucnosti stále větší význam. Je zřejmé, že současná situace ve světě související s klimatickými změnami a geopolitickými situacemi má velký vliv na náš potravinový systém. Kromě toho je nanejvýš důležité zajistit bezpečnost potravin. Mykotoxiny jsou stále zdravotní hrozbou pro lidi a zvířata a kvalitní management dat s otevřeným přístupem se zdá být slibnou variantou při identifikaci a snižování tohoto rizika.

Pět lekcí

Je tradicí, že poslední den Světového mykotoxinového fóra prof. Chris Elliott a prof. Rudolf Krska shrnují konferenci do pěti získaných lekcí:

  • Potřebujeme pokročilé dlouhodobé plány pro odolné a pružné potravinové dodavatelské řetězce, které dokážou odolat poruchám způsobeným kontaminací mykotoxiny.
  • Byl vyvinut nový nástroj in silico (spočteno počítačem, zjištěno počítačovou simulací) pro předpověď mutagenity, genotoxicity a karcinogenity 4000 mykotoxinů.
  • Nové potřeby jsou detekce mykotoxinů v „nových potravinách“, jako jsou alternativy masa.
  • Kompatibilita je důležitá, testování obvykle nehodnotí výkon klíčového kroku odběru vzorků a zpracování vzorků.
  • Stále důležitější je role umělé inteligence/strojového učení, např. v predikci výskytu mykotoxinů, testovacích systémech a návrhu detoxikátorů.

Dairy Global

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down