Technika krmení, přihrnování a restrikce krmné dávky

Je velmi důležité, aby chovatel či poradce sledoval v období tepelného stresu (TS) změnu chování dojnic nejen u krmného stolu, ale i v boxech, chodbách, čekárnách i dojírnách. Vrcholy „krmné aktivity“ bývají při východu a západu slunce, ale s maximem v průběhu pozdních večerních hodin. Při překročení určité úrovně teploty prostředí se chování při příjmu krmiva u krav mění. Začínají dávat přednost příjmu krmiva v chladnějších úsecích dne. Bylo mnohokrát experimentálně zjištěno, že krávy při TS (na pastvě bez stínu), přijmou až 80 % krmné dávky v chladnějších částech dne. Příjem krmiva se přesunuje nejčastěji do doby mezi 20. až 23. hodinou.

Těmto změnám v chování by se mělo přizpůsobovat i „načasování“ začátku zakrmování Jak již bylo uvedeno v předcházejících článcích, příjem krmiva a jeho trávení zvyšuje produkci tepla, proto se posunuje do velice pozdního odpoledne až večera. Je to „technika“, která zmírňuje nepříznivé účinky TS. Doporučuje se přesunout 2/3 krmné dávky do pozdně odpoledního a večerního období a 1/3 do období před východem slunce.

Při tomto způsobu úpravy krmného režimu však může docházet k určitým poruchám metabolismu. Jestliže skot zkonzumuje převažující část dávky v chladnějších úsecích dne, často to může vest ke zvýšené produkci ruminálních kyselin v obdobích, kdy zvířata již pravděpodobně prodělávají kompenzační acidobazickou acidózu. Vzhledem k dennímu průběhu acidobazického stavu u tepelně stresovaných zvířat se proto doporučuje pro kompenzaci a úpravu fyziologického stavu změnit výživové návyky a zkusit zkrmovat dvě různé diety:

  • první – pro zmírnění respiratorní alkalózy,
  • druhou – pro úpravu kompenzační metabolické acidózy

Doporučovaným opatřením při úpravě krmného režimu za účelem zmírnění nepříznivého působení TS je rutina četnějšího zakrmování, oproti běžnému 2krát dennímu s častým přihrnováním.

Jednou z možností tzv. dietetické manipulace jsou novější techniky, využívající restrikci krmení (limitní krmné dávky). Přitom krmivo může být omezeno na určité procento adlibitního příjmu nebo může být limitován maximální příjem krmiva. Další technikou je krmení formou „startstep“ nebo „platean“, které využívá krmných aditiv inhibujících příjem krmiva nebo to může být i restrikce časová. Restrikční krmné režimy redukují při vysokých teplotách prostředí především tělesnou teplotu. Tvrdí se, že podle denní doby a výši restrikce se snižuje tělesná teplota o 0,2 až 0,5 oC. Jaká restrikce je doporučována? Podle zkušeností činí 70 až 90 % očekávané adlibitní úrovně.

Pro informaci chovatelů je nutné uvést, že další účinná metoda ochlazování zvířat je příjem (pití) chlazené či jinak upravené napájecí vody. Technická řešení ve formě instalovaných a používaných evaporačních zařízení je jen z poloviny účinná, pokud se nepřikročí ke strategickým změnám ve výživě a rutinách zakrmování.*

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., technolog-specialista

Podrobněji v časopisu Náš chov 7/2021.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down