Týden otevřených dveří pro zemědělskou praxi

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., uspořádal pro zemědělskou veřejnost ve dnech 23. – 27. června 2014 Týden otevřených dveří ve svém areálu v Brně.
Akce byla oficiálně zahájena v pondělí 23. června 2014 a jejím cílem bylo předvést odborné aktivity výzkumné instituce a prohloubit spolupráci se zemědělskou praxí a rovněž získat konkrétní podněty k rozšíření činnosti výzkumného ústavu v této oblasti.

První část každého dne byla věnována prezentaci výsledků jednotlivých oddělení ústavu, následovala prohlídka laboratoří a experimentálních stájí s výkladem pověřených pracovníků.

Pondělí bylo věnováno výzkumu v oblasti skotu a malých přežvýkavců, úterý prasat, středa drůbeže, ve čtvrtek se návštěvníci dozvěděli o výsledcích v oblasti malých zvířat a o antimikrobiální rezistenci a poslední den se prezentace zaměřily na kvalitu a bezpečnost potravin.

Výzkumný ústav veterinární má sedm oddělení, a to virologie, bakteriologie, imunologie, bezpečnosti potravin a krmiv, genetiky a reprodukce, chemie a toxikologie a oddělení farmakologie a imunoterapie.

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., při zahájení akce mj. řekl, že tíha přípravy celé akce spočívala na bedrech nově zřízeného Centra pro transfer technologií. Nejdůležitějším cílem celého týdne je představit infrastrukturu ústavu a to, co její pracovníci umí a čím se zabývaj,í a pokusit se nalézt průsečíky práce výzkumníků a požadavků chovatelské praxe. Ve své prezentaci stručně představil minulost a hlavně současnost práce výzkumného ústavu. Mezi významné projekty VÚVeL patří dokončený výzkumný záměr MZe 0002716202 „Výzkum chorob zvířat, jejich prevence, bezpečnost a kvalita potravního řetězce“. Projekt rozvoje výzkumné organizace, který  má název „Nemoci zvířat, jejich prevence, bezpečnost a kvalita potravin" se dělí na čtyři směry, a to: Infekční nemoci zvířat a jejich prevence, Neinfekční nemoci zvířat a poruchy reprodukce, Bezpečnost a kvalita potravin z pohledu ochrany spotřebitele a Farmakologie, toxikologie, imunoterapie a vakcinologie. MVDr. Faldyna rovněž shrnul aktivity VÚVel , které se využívají v praxi. Jsou to Národní referenční laboratoře pro oblast Escherichia coli, pro virové choroby ryb, metodické a konzultační centrum pro viry skotu, pro infekční bovinní rinotracheitidu,  bakteriální infekce respiračního traktu zvířat,  tuberkulózu, paratuberkulózu a ostatní mykobakteriózy,  cytogenetiku a reprodukci zvířat,  klinickou a antiinfekční imunologii, veterinární antibiotické středisko, akreditované laboratoře pro zoonózy a antibiotickou rezistenci a pro elektronovou mikroskopii.

Prezentaci  řešení problémů v oblasti dojnic, masného skotu, ovcí a koz si připravila MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. V této oblasti se v posledních deseti letech řešilo 11 projektů MZe ve spolupráci s uživateli, vzniklo 18 publikací v mezinárodních časopisech, 28 příspěvků v odborných časopisech, jako jsou Náš chov a Veterinářství, byly publikovány tři metodiky a vzniklo deset licencí chráněných výsledků (tři vyráběné vakcíny, 4 diagnostické soupravy – 2 pro IBR a po jedné pro BVD a leukózu). VÚVel v oblasti přežvýkavců nabízí zázemí akreditovaných laboratoří (IBR, PTB, BVD), odbornost a znalost chovatelského prostředí, spolupráci na řešení problémů zdravotního stavu zvířat, návrh individuálních zdravotních programů pro chovatele, konzultace, organizace školení a seminářů a samozřejmě řešení budoucích výzev s možností zapojení financí určených na výzkum, vývoj a inovace.*

 

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down