03.01.2019 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Udržení pastvin pro udržitelné zemědělství

Život a živobytí přibližně 800 milionů lidí na celém světě závisí na chovu hospodářských zvířat, která se pasou na přirozené vegetaci. Ale pastevní systémy jsou důležité i pro komerční chovatele, nejen jako další krok k welfare zvířat, ale i při redukci nákladů na chov.

V mnoha částech světa jsou trvalé travní porosty a jejich využívání k chovu hospodářských zvířat převažující zemědělskou produkcí. Krom toho jsou tyto travní porosty, které zabírají přibližně 40 % zemské souše, jedním z největších ekosystémů na naší planetě. Tyto pastviny jsou na celém světě citlivé na změny klimatu. V příznivých obdobích poskytují trávy a další rostliny dostatek potravy pro robustní stáda. Ve špatných podmínkách celý systém trpí, včetně lidí, kteří jsou na jeho fungování závislí. Jaký je rozdíl mezi příznivým a nepříznivým obdobím? Jedním z významných a stále proměnlivějších faktorů jsou srážky.

Autoři studie z University of Minnesota využili klimatická data z let 1901–2014 k vytvoření globální mapy zobrazující trend proměnlivosti srážek. Zatímco některé země vykazují pokles variability výskytu dešťů, tak obecným trendem je nárůst této variability, a to jak v rámci jednoho roku, tak mezi jednotlivými roky.

Vizualizací těchto trendů měli vědci možnost nejen určit, ve kterých oblastech probíhaly největší změny, ale také místa, kde se s těmito změnami dokázali dobře vypořádat. Tento pohled je podle nich velmi důležitý, protože pastevní areály se obvykle nachází v marginálních oblastech, které jsou z nějakého důvodu nevhodné pro produkci obilovin. Každé, byť malé změny, v distribuci či množství srážek pro ně mohou znamenat další hrozbu, dodávají vědci. Nelze opomenout ani fakt, že v těchto ne příliš pohostinných oblastech často žijí lidé, pro které je pastevní chov dobytka základním či dokonce jediným způsobem získávání obživy.*

Více si přečtete ve Farmáři 1/2019

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down