Vliv obohaceného prostředí na telata

Zařízení pro odchov telat v první řadě zajišťují základní fyziologické potřeby zvířat, umožňují jim přístup ke krmivu a vodě a nabízí ochranu před extrémními podmínkami prostředí a suché místo pro odpočinek. Bohužel, v praxi rozšířené systémy ustájení telat často neberou v úvahu další potřeby, jako jsou sociální kontakt, péče o srst nebo lokomoční a herní chování, které jsou nezbytné pro zlepšení jejich celkové pohody. Monotónní prostředí s malým počtem podnětů může být příčinou pro vyvolání negativních projevů abnormálního chování. Jednou z cest, jak zlepšit úroveň welfare telat, je obohacování jejich prostředí.

Obohacování prostředí pomáhá telatům vyrovnat se se stresem, snižuje frustraci a nudu pociťovanou v průběhu odchovu podporou projevů přirozeného chování. Také zvyšuje kondici a zlepšuje duševní zdraví a stimuluje herní chování telat.

Telata jsou přirozeně zvídavá a hravá
Telata jsou přirozeně zvídavá a hravá

Typy obohacení prostředí

Vědci definovali pět kategorií obohacení prostředí, a to sociální, pracovní, fyzické, smyslové a nutriční. Každá kategorie může přispívat k welfare zvířat jiným způsobem. Jednotlivé typy obohacení mohou mít krátkodobé i dlouhodobé účinky. Například pití adlibitního množství mleziva a mléka je spojeno se zlepšením růstu, ale také pomáhá při zrání gastrointestinálního traktu, produkci enzymů a absorpci živin z mleziva.

Každý typ obohacení prostředí může přispívat odlišně k dobrým podmínkám zvířete, jestliže se použije v různých fázích produkčního cyklu. V této souvislosti se uvádí, že přítomnost vrstevníka stejného druhu u telete zlepšuje kognitivní vývoj a u krav snižuje stres během jejich sociální izolace.  

Sociální obohacení prostředí

U zvířat je sociální obohacení definováno jako poskytnutí přístupu k přímému nebo nepřímému (zrakovému, čichovému, sluchovému) kontaktu s jinými jedinci stejného druhu. Telata mají potřebu sociálního kontaktu s vrstevníky od prvního týdne života.  Jejich motivace k fyzickému kontaktu s vrstevníky je silnější než pouhý vizuální kontakt přes kovové zábrany. Telata odchovaná v páru nebo ve skupině jsou více socializovaná, lépe zvládají nové situace a pobyt v novém prostředí, rychleji navazují kontakt s neznámými telaty a učí se rychleji než telata chovaná individuálně. Raný sociální kontakt ovlivňuje pohodu telat nejen během vlastního odchovu, ale i v dospělosti. Dojnice, které byly odchované ve skupině jsou méně agresivní, více spolupracují s ošetřovateli a dojiči, ale také mají vyšší postavení v sociální hierarchii stáda než dojnice odchované individuálně. Ovšem na druhé straně vzájemný kontakt mezi telaty zvyšuje riziko šíření infekčních onemocnění a výskyt vzájemného sání.

Individuálně ustájená telata
Individuálně ustájená telata

Kdo si hraje, ten nezlobí

Pracovní obohacení podporuje cvičení i příležitosti k využití kognitivního chování telat.

Fyzické obohacení zahrnuje jak změnu velikosti, tak doplnění chovného prostoru o různé přepážky. Rozdělení prostoru ve výběhu může být prospěšné pro snížení antagonistických interakcí mezi telaty. Větší prostor je spojen s vyšší úrovní herního chování telat. Mezi fyzické obohacení dále patří také například kartáče, sláma, seno, závěsná lana, míče či řetězy. Telata jsou zvídavá a pokud mají příležitost, mají vysokou motivaci k prozkoumání svého prostředí. Průzkumné chování jim umožňuje zmapovat své okolí.

Odchov telat ve skupinách
Odchov telat ve skupinách

Smyslové obohacení se definuje jako stimulace navržená ke spuštění jednoho nebo více smyslů zvířete. Ke stimulaci telat lze využít vizuální a sluchové vjemy a dále čich, hmat a chuť.

Pokud jde o nutriční obohacení, může zahrnovat předložení různých krmiv nebo změnu jejich podávání.  

Vyhodnocením vlivu obohacení prostředí na chování, růst a zdraví párově ustájených telat se zabýval také tým specialistů z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves. Výsledky pro čtenáře časopisu Náš chov zdokumentovala Ing. Gabriela Malá, Ph.D., jejíž článek najdete v únorovém čísle.*  

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down