Vliv stájového prostředí na welfare, zdraví a rezistenci prasat

Vzhledem k velkému počtu prasat ustájených na relativně malé ploše má řešení problematiky kvality stájového prostředí ve velkochovech prasat velký význam. Stájové prostředí totiž spolu s genetickým základem a výživou významně ovlivňují nejen zdraví prasat, ale také využití jejich genetického potenciálu.   

Vlivem chovného prostředí, managementem, profylaxí a biosekuritou na zdraví, welfare a výskyt rezistenci v chovech prasat analyzovali ve své práci specialisté doc., MVDr. Pavel Novák, CSc., a Ing. Gabriela Malá, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i., Praha-Uhříněves.

Výsledky a jejich diskuze

Jak autoři uvádějí, kritické oblasti z hlediska zdraví prasat představuje výskyt původců infekčních, neinfekčních a parazitárních onemocnění, produkční choroby a rizika spojená s používáním antimikrobiálních látek.

„Na základě analýzy vybraných chovů prasat jsme zjistili nejvyšší spotřebu antibiotik u sajících a odstavených selat ve velkochovech, nižší v konvenčních chovech s volným výběhem a malochovech a nejnižší v ekologických chovech prasat. Nejvyšší spotřebu antibiotik vykazovala odstavená selata do desátého týdne věku, následovaná sajícími selaty. V chovech se zvýšeným používáním antibiotik u selat se používalo více antibiotik také u prasat ve výkrmu. Za pozitivní je možné považovat postupný přechod od plošného podávání antibiotik k cílené selektivní aplikaci jednotlivým zvířatům. Dalším faktorem, který má vliv na udržení dobrého zdraví prasat je chovné prostředí, a to jak s ohledem na dostatek prostoru pro příjem krmiva, napájení a odpočinek, tak i úroveň stájového mikroklima, které ovlivňuje chování i užitkovost zvířat. Základy profylaxe jsou pak založeny na odpovídající úrovni vrozené a získané imunity selat. Jejich nedílnou součástí je důsledné dodržování vakcinačního plánu pro jednotlivé kategorie prasat v souladu s vakcinačním schématem, které poskytuje optimální ochranu prasat proti vybraným původcům onemocnění. Zvýšení úrovně biosekurity v chovech prasat významně zlepšuje produkční ukazatele, zvyšuje průměrný denní přírůstek, zlepšuje konverzi krmiva, snižuje mortalitu a používání antimikrobiálních látek. O možnosti využití a dodržování jednotlivých zásad biosekurity je závislé od použitých technologických systémů chovu,“ vypočítávají dále.  

Komfortní stájové prostředí významnou měrou ovlivňuje také reprodukci
Komfortní stájové prostředí významnou měrou ovlivňuje také reprodukci

Závěr

K postupnému snižování spotřeby antimikrobik a tím i k omezení rizika rozvoje bakteriální rezistence v chovech prasat přispívá odpovídající úroveň managementu s důrazem na dodržování zásad preventivních opatření, profylaxe a biosekurity.

Řešení kvality stájového prostředí ve velkochovech prasat má z hlediska zdraví zvířat a kvality jatečné produkce velký význam
Řešení kvality stájového prostředí ve velkochovech prasat má z hlediska zdraví zvířat a kvality jatečné produkce velký význam

Základem preventivních opatření v chovech prasat je:

  • uzavřený obrat stáda;
  • vyrovnanost prasat ve skupině vzhledem k věku i hmotnosti;
  • optimální počet prasat ve stáji/sekci/kotci;
  • optimální stájové mikroklima;
  • omezení stresu;
  • dodržování zásad správné chovatelské praxe;
  • turnusový provoz;
  • optimalizace technologických postupů ve všech článcích provozu farmy;
  • hygiena krmení a napájení;
  • pravidelná sanitace (čištění, mytí a dezinfekce), desinsekce, deratizace stájí a navazujících prostor.

Více se dočtete v květnovém čísle časopisu Náš chov*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down