26.08.2021 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

VÚŽV slaví sedmdesátiny

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) v Praze-Uhříněvsi je veřejnou výzkumnou institucí. Základním účelem VÚŽV je rozvoj poznání ve vědních oborech souvisejících s chovem všech druhů a kategorií hospodářských zvířat a jeho přenos do praxe pro zabezpečení trvalého rozvoje zemědělství. VÚŽV aktuálně připravuje publikaci, ohlédnutí pamětníků Výzkumného ústavu živočišné výroby, se zajímavými tématy a nejdůležitějšími výsledky výzkumu z vědních oborů za celé období své existence.

Za sedmdesát let Výzkumný ústav živočišné výroby úspěšně zrealizoval stovky výzkumných projektů, výsledky jsou uplatňovány nejen v chovatelské praxi. Co vy osobně považujete za nejvýznamnější etapu (mezník) v jeho historii?

Historických mezníků byla za 70 let existence VÚŽV celá řada, proto na to není jednoduchá odpověď. Výzkumný ústav živočišné výroby se od svého vzniku zabýval širokým spektrem výzkumných činností, byl ovlivněn okolnostmi danými politickými a společenskými změnami, finančním zajištěním a přímo politickými zásahy do stavu zaměstnanců v 50. a 60. letech minulého století.

Vývoj v devadesátých letech 20. století, v období transformace celé naší společnosti, zemědělství a výzkum nevyjímaje, přinesl ústavu změnu ve statutu a postavení. Ze zákona se VÚŽV stal v roce 1992 státní příspěvkovou organizací. V tomto období, v roce 1994, byl přičleněn bývalý Výzkumný ústav pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí, který se nově stal jedním z oddělení VÚŽV. V roce 2007 se VÚŽV transformoval na veřejnou výzkumnou instituci, pověřenou vedle výzkumu dalšími zásadními úkoly souvisejícími s plněním programu rozvoje zemědělství. Do popředí se dostal výzkum biologických a biotechnických základů živočišné výroby, výživy a krmení, etologie a technologie chovu hospodářských zvířat, managementu stád, kvality živočišných produktů a ekonomiky výroby.

Kromě toho bylo ústavu uloženo zajištění ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat jako součásti mezinárodního programu OSN a další činnosti vyplývající ze zákonů o potravinách, o šlechtění a o ochraně zvířat proti týrání a dalších právních předpisů.*

Více si přečtete ve Farmáři č. 8

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down