13.06.2024 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhlídky výroby krmných směsí v EU

Ekonomické, regulační a environmentální faktory ovlivňují smíšený výhled výroby krmných směsí v EU, přičemž v jednotlivých odvětvích živočišné výroby dochází k různým trendům. Odvětví krmiv pro drůbež je jediným odvětvím, které v roce 2024 vykazuje trvalý růst, a to po řadě problémů, které v loňském roce postihly mnoho zemí EU.

Evropský obchodní orgán FEFAC uvádí, že mezi hlavní hnací síly trhu pro letošní rok patří ekonomická nejistota, regulační změny a pokračující politika v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Tyto faktory budou i nadále utvářet dynamiku výroby v celé EU s různými dopady na různá odvětví krmiv.

 Výroba klesne

Na základě údajů shromážděných FEFAC se očekává, že průmyslová výroba krmných směsí v EU27 letos klesne o 0,3 % ve srovnání s rokem 2023 na 147 milionů tun.

Krmiva pro hospodářská zvířata

Produkce krmiv pro drůbež by měla vzrůst o očekávaných 1,6 %, protože země jako Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko se zotavují z ničivých epidemií ptačí chřipky v posledních několika letech. Stále však přetrvávají obavy ohledně dováženého drůbežího masa a posun od ekologické produkce ke standardní konvenční produkci může ovlivnit celkovou dynamiku trhu.

Očekává se, že odvětví krmiv pro skot zůstane relativně stabilní, s mírným růstem nebo snížením v závislosti na regionálních podmínkách. Irsko očekává mírný růst v důsledku opožděné pastevní sezóny, zatímco Nizozemsko očekává další pokles v odvětví mléka a hovězího masa o přibližně 5 %, což je způsobeno přetrvávajícími regulačními a environmentálními problémy. Odvětví krmiv pro prasata se bude potýkat s přetrvávajícími problémy s předpokládaným poklesem o 1–2 % v důsledku ekonomických problémů a problémů s chorobami (africký mor prasat). Situace však není konzistentní v celé EU, přičemž Irsko a Polsko zaznamenají mírný nárůst (+3 %, +2,7 %) v počtech prasat. Jiné země, jako je Německo, Belgie a Nizozemsko, čelí neustálému politickému tlaku ze strany národních vlád, aby snížily emise ze zemědělských podniků nebo počet zvířat, což vše vede k vysoké míře nejistoty ohledně výhledu tohoto odvětví.

Výroba potravin a krmných směsí

Je možné vybudovat odolný, konkurenceschopný a udržitelný potravinový řetězec, jehož základem bude krmivářský sektor? Evropský průmysl krmných směsí zaměstnává více než 100 000 lidí ve 3200 výrobních závodech. Hospodářská zvířata a zvířata v domácím chovu v EU-27 spotřebují odhadem 644 milionů tun krmiva ročně, z nichž téměř čtvrtinu (23 %) vyrobí výrobci krmných směsí. Obrat tohoto odvětví se odhaduje na 50 miliard eur.

All About Feed

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down