26.04.2019 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba vepřového masa ve vybraných zemích EU

Ekonomika chovu prasat se v zemích EU v letech 2015–2017 postupně zlepšovala vlivem snižujících výrobních nákladů a rostoucí realizační ceny. Ve většině sledovaných zemí EU bylo v roce 2017 v chovu prasat dosaženo zisku. Česká republika vykazovala ve všech sledovaných letech ztrátu, vlivem vysokých výrobních nákladů. Horší pozice českých chovatelů ve srovnání s ostatními producenty EU je způsobena vysokými režijními náklady, jelikož v hlavních nákladových položkách je Česká republika plně konkurenceschopná. Další rezervy lze v České republice spatřovat v nízké produktivitě práce v porovnání s ostatními zeměmi a horší konverzi krmiva v předvýkrmu prasat.

Mezinárodní srovnání ekonomiky výkrmu prasat bylo provedeno na základě zapojení ÚZEI do projektu InterPIG. Jedná se o uskupení 17 zemí, jejichž cílem je podat reprezentativní srovnání nákladů výroby vepřového masa. Data finanční a naturální povahy (tj. náklady, výnosy, produkce…) vycházejí z národních šetření nákladů prováděných v jednotlivých spolupracujících zemích a odpovídají průměrným nákladům a výkonnosti v jednotlivých zemích. Pro zajištění srovnatelnosti výsledků mezi jednotlivými zeměmi byla vytvořena jednotná šablona, ve které byl obsah a náplň jednotlivých položek definován tak, aby byly finanční a naturální položky co nejvíce porovnatelné mezi jednotlivými zeměmi. Výsledky poskytují relativně přesné informace umožňující srovnání průměrných výrobních nákladů mezi jednotlivými zeměmi zapojenými do projektu InterPIG. V České republice je hlavním zdrojem dat Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, které každoročně zabezpečuje ÚZEI. Srovnání výrobních nákladů prasat bylo provedeno za roky 2015–2017 pro vybrané země EU, a to jednak s ohledem na významnost z hlediska produkce v rámci EU a také z pohledu jejich konkurence vůči ČR. Do srovnání byly zahrnuty Nizozemsko, Dánsko, Rakousko, Německo, Španělsko, Belgie, Francie, Maďarsko a Česká republika a také výsledky třetiny nejlepších podniků v České republice, Francii a Dánsku. Veškeré ekonomické údaje jsou vyjádřené v EUR/kg jatečně upraveného těla (JUT) za tepla.
Více se dočtete v článku Ing. Jana Boudného, Ing. Kateřiny Jochymkové a Ing. Terézie Bobešové z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, který vyjde květnovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down