24.01.2014 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky výzkumného záměru lze využít v praxi

Pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi řešili mezi roky 2009 až 2013 výzkumný záměr s názvem Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství. Ve čtvrtek 23. ledna se projednávala jeho závěrečná zpráva a také samozřejmě periodická zpráva za rok 2013.

Výzkumný záměr byl rozčleněn do pěti tematických okruhů a každý z nich měl několik věcných etap. Řešitelem celého projektu byla prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.

Tematickými okruhy byly Rozvoj genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, včetně aplikace poznatků molekulární genetiky (řešitel prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.), Aplikace moderních biotechnologií v chovu hospodářských zvířat a programu genetických zdrojů (řešitel Ing. Josef Fulka, DrSc.), Fyziologie výživy a výživa hospodářských zvířat (řešitel prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.), Aplikovaná etologie a welfare hospodářských zvířat řešitel prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.) a Produkční systémy chovu hospodářských zvířat (řešitel Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.).

Při řešení výzkumného záměru byly získány nové poznatky, zejména při výzkumu a aplikaci nových přístupů v oblasti populační a molekulární genetiky, využití moderních biotechnologických metod, jako jsou produkce a uchovávání genetického materiálu, nový postup v derivaci kmenových buněk ze zrajících oocytů. Výzkumníci se také zabývali biologickým a chemickým způsobem konzervace siláží, v oblasti výživy zvířat se úpravami krmných směsí nosnic zvýšil obsah karotenoidů, vitamínů a selenu ve vejcích, králíci krmení lupinou měli nižší zdravotní rizika a u samic se zvýšila mléčnost.

Také etologické studie významně přispěly k poznání, zabývaly se analýzou hlasových projevů prasat k monitorování jejich zdraví a welfare, popisovaly vliv stresu na potratovost u klisen.  Jedním z technologických prvků, který se ve welfare skotu osvědčil, byla technologie evaporačního ochlazování.

V jednom z tematických okruhů byly u plemen skotu porovnávány parametry výkrmnosti, složení jatečného těla a kvality masa. Byly navrženy a ověřeny nové metody klasifikace jatečně upravených těl prasat.  Dalším z témat výzkumu bylo hodnocení ekonomiky chovu skotu.

Podrobnější informace v týdeníku Zemědělec, časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down