Využití extrudovaných krmiv ve výživě zvířat

Tepelná úprava krmiv je obecně energeticky náročná, proto od ní očekáváme prokazatelné navýšení užitných vlastností takto upraveného krmiva. Z těchto důvodů jsou extrudována především jadrná krmiva, která jsou charakteristická vyšší koncentrací živin, což zvyšuje pravděpodobnost vyšší návratnosti vložené energie. Cílem tepelné úpravy jadrných krmiv je zlepšení jejich kvality a hodnoty pro krmené zvíře.

Jde především o následující požadavky: inaktivace antinutričních látek (inhibitory proteáz, biologické toxiny), zvýšení hygienické kvality krmiva a tím prodloužení skladovatelnosti, zvýšení stravitelnosti živin (denaturace proteinu, želatinace škrobu), zvýšení efektivity využití proteinu u přežvýkavců (snížení bachorové degradovatelnosti dusíkatých látek při zachování stravitelnosti v tenkém střevě), zvýšení chutnosti a tím i příjmu krmiva, zajištění požadovaných fyzikálních a mechanických vlastností (velikost a tvar částic, měrná hmotnost, prašnost).

 Extrudovaný řepkový šrot ve výživě dojnic

Řepkový extrahovaný šrot jako proteinový doplněk ve výživě dojnic je ve srovnání se sójovým extrahovaným šrotem dobrým zdrojem histidinu a metioninu, přičemž vykazuje vyšší aminokyselinové skóre mléčného proteinu a blíží se tak skóre bachorového mikrobiálního proteinu. Aby se projevilo příznivé aminokyselinové složení řepky v tenkém střevě, je třeba zajistit dostatečný podíl by-pass proteinu např. právě tepelnou úpravou V severských zemích se již více než 15 let ve výživě dojnic využívají hydrotermicky upravené řepkové expelery s pozitivním efektem na užitkovost ve srovnání se sójovým extrahovaným šrotem. Obdobné trendy v případě extrudovaného řepkového šrotu byly zaznamenány i v podmínkách ČR.

 Extrudovaná krmiva ve výživě monogastrů

Extruze zlepšuje stravitelnost a dostupnost energie narušením vazby škrobu, bílkovin a tuku vedoucí k úspoře krmiv i u koní. Vzhledem k tomu, že jsou živiny u extrudovaných krmiv snadněji absorbovány v tenkém střevě, zabraňuje to přetížení tlustého střeva v důsledku nadměrné fermentace s efektem v podobě snížení výskytu kolik. Extrudovaná krmiva dále u koní podporují žvýkání spojené s produkcí slin, což má zásadní význam pro prevenci žaludečních vředů. V neposlední řadě extruze přispívá také ke zvýšení chutnosti krmiv, prodloužení jejich skladovatelnosti a snížení prašnosti. V oblasti výživy prasat a drůbeže se extruze prosazuje pozvolněji. Extruze na jedné straně snižuje obsah antinutričních faktorů, jako jsou např. inhibitory proteáz (snižující stravitelnost proteinu) a další škodlivé látky (antinutriční polysacharidy, glukosinonáty, kyanogenní glykosidy, alkaloidy, saponiny, lektiny aj.). Na druhé straně lze předpokládat, že extruze v důsledku např. želatinace škrobu, denaturace bílkovin a rozrušení vazeb vlákniného komplexu, zvyšuje stravitelnost živin. Jakákoli změna vstupních parametrů procesu extruze, jako je teplota, vlhkost, rychlost otáčení šneku, tlak a doba pobytu materiálu v extrudéru, může zásadním způsobem ovlivnit nutriční hodnotu, stravitelnost živin a tím i užitkovost drůbeže. Je proto nutné optimalizovat vlastní proces extruze v závislosti na vstupním materiálu a dané kategorii drůbeže.

Podrobné hodnocení technologických procesů extruze a možnosti využití extrudovaných krmiv ve výživě zvířat bude prezentováno na konferenci „Využití extrudovaných krmiv ve výživě zvířat pořádané 5. 4. 2016 společnostmi AgroDigest s. r. o., Farmet a. s. a Preol a. s. v rámci výstavy Techagro 2016.*

 Podrobněji v Krmivářství 2/2016.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down