15.04.2019 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam délky řezanky pro zajištění kvalitní siláže

Délka řezanky je velmi důležitým faktorem jak pro zajištění kvalitního výsledku fermentace siláží, tak pro kvalitní zpracování směsné krmné dávky v bachoru přežvýkavců. Pro zajištění kvality fermentačního procesu se upřednostňuje kratší řezanka, pro využití ve výživě přežvýkavců delší řezanka. Jak ale délku řezanky definovat, jak ji stanovit a jaká je ta nejvhodnější?

 

Hodnocení délky řezanky záleží hlavně na jejím dalším použití, to by mělo být vždy prvotním požadavkem. Pro někoho může být krátká řezanka ještě příliš dlouhá, jiný to může posoudit úplně naopak. Vše se navíc komplikuje tím, že většinou při hodnocení nejde jen o délku řezanky, ale také o způsob jejího zpracování. V poslední době se pro způsob zpracování kukuřice na siláž často skloňuje nové české slovo „rozvláknění“.

V rámci tzv. precizního zemědělství se do praxe stále častěji dostávají „inteligentní“ systémy (např. HarvestLab), které průběžně monitorují stav řezanky (nejen délku, ale i chemické složení) a jiné systémy na to dokáží většinou i automaticky reagovat změnou délky řezanky (např. IVLOC), řízení rychlosti otáček motoru (ESM) či aplikace konzervačního přípravku.

Teoretická délka řezanky (TLOC) je dána nastavením vkládacího a řezacího ústrojí na sklízecí řezačce. Je závislá na rychlosti vkládání materiálu, času mezi dvěma po sobě jdoucími řezy a počtu nožů na obvodu řezacího bubnu. Skutečnou délku řezanky kromě nastavené délky ovlivňuje stav a vlastnosti sklízeného porostu, stupeň stlačení ve vkládacím ústrojí, stav ostří a protiostří, velikost mezery mezi noži a protiostřím a odklon stébel od směru vkládání materiálu. Skutečná délka řezanky je vždy větší než teoretická.

Velmi důležitá je i rovnoměrnost délky řezanky. Je závislá na plynulém podávání hmoty s minimálním prokluzem a na stlačení odebíraného materiálu. Součinitel nerovnoměrnosti délky řezanky (S) by měl u nízkostébelnatých rostlin být menší než 50 % a u vysokostébelnatých rostlin menší než 30 %. Dvojnásobné překročení nerovnoměrnosti je pak hodnoceno z pohledu kvality řezanky jako velmi nedostatečné.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down