Žádná tolerance pro kulhání

Paznehty skotu, které byly evolučním vývojem uzpůsobené pro pohyb po měkkém podkladě jsou v moderních stájích vesměs s betonovou podlahou velmi silně zatěžovány. Mechanický stres je spolu se špatnou úrovní zoohygieny ve stájích hlavní příčinou kulhání vysokoužitkových krav, které jsou v porovnání se zvířaty s nižší produkcí náchylnější k onemocnění končetin. To se v první fázi odrazí nejprve v nižší užitkovosti, později však může být i důvodem brakace. Ekonomické ztráty zapříčiněné kulháním se podniky specializující se na produkci mléka samozřejmě snaží řešit. Řada chovatelů se mohla například inspirovat také na semináři, který uspořádala česká obchodní poradenská společnost NTG Agri, s. r. o. ve spolupráci s Agropodnikem Košetice, a. s.

Tématem efektivní péče o zdraví paznehtu se v kulturním sále středočeského podniku zabýval světově uznávaný specialista Karl Burgi. Švýcar žijící v zámoří, kde momentálně mimo jiné vyučuje také na univerzitě ve Wisconsinu během pěti hodin svého vystoupení poukázal nejen na okolnosti onemocnění dolních částí končetin skotu, ale také zdůvodnil, proč jsou stáda s nízkým výskytem kulhání zisková. Precizně připravenou přednáška doplněná o názorné obrázky a video pak byla asi pro 150 zájemců z řad chovatelů, veterinárních lékařů, výživářských poradců a dalších jistě dobrým návodem, jak kulhání ve stádech minimalizovat.
Jen stáda s nízkým výskytem kulhání mohou být zisková. Bezproblémový stav s končetinami se odrazí ve vysoké mléčné užitkovosti, dobré reprodukci, nízkém výskytu mastitid a konečně ve vyšší hodnotě vyřazených krav. V tomto případě základním předpokladem ekonomického profitu je zejména funkční úprava paznehtů všech krav alespoň dvakrát za rok, dále výborná identifikace kulhání a denní léčba zjištěných lézí.
„Ve velkých stádech je obtížné identifikovat nemocné zvíře. Musíme vědět, na co se dívat. K určení závažnosti kulhání nám pomůže systém skórování. Při monitoringu kulhání ve volných stájích v Minnesotě jsme zjistili, že kulhalo třikrát více krav, než odhadovali samotní farmáři. To ukazuje na špatnou identifikaci kulhání v chovech. Z dat za poslední dva roky jsem současně došli k závěru, že v 95 % případů jsou postižené zadní končetiny s tím, že léze jsou v drtivé většině (95 %) lokalizované na vnějším zadním paznehtu,“ uvedl mimo jiné chovatelskou praxí uznávaný odborník na paznehty skotu Karl Burgi

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down