Zákaz venkovního chovu drůbeže

S ohledem na přibývající ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice Státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Ta od zítřejšího dne zakazují chovat drůbež pod širým nebem a nařizují umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, kteří nemají možnost chovanou drůbež trvale uzavřít, musí v maximální míře znemožnit kontakt drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Vydaná opatření současně omezují také pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, které o drůbež pečují. Všichni chovatelé drůbeže (ale i holubů a běžců) budou také muset krmit chované ptáky jen uvnitř chovatelského zařízení nebo pod přístřeškem, aby se zabránilo kontaminaci vody a krmiva výkaly volně žijících ptáků. Ochrana před kontaminací platí i pro skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, kteří nemohou umístit drůbež či ptáky do budov, musí vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu.

„Apelujeme na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali. Žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech. Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Od začátku prosince bylo v České republice potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, z toho pět bylo v malochovech drůbeže a jedno v komerčním výkrmu kachen. Přitom čtyři ohniska byla potvrzena ve Středočeském kraji, zbývající dvě v jižních Čechách. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků.*

V rámci mimořádných veterinárních opatření vydaných SVS se od zítřka zakazuje volný pohyb drůbeže
Drůbež by měla být pokud možno pod střechou
Přijatá opatření se částečně dotýkají také chovatelů holubů, kteří by měli podávat krmivo a vodu mimo dosah volně žijících ptákůStejně tak i chovatelé běžců by měli podávat krmivo a vodu minimálně do přístřešků

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down