Zásadní výsledky výzkumu

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., proběhly jako každoročně v průběhu dvou dní obhajoby vědeckých projektů rozvoje výzkumných organizací a NAZV. Pro všechny předložené zprávy byly vypracovány oponentské posudky a po veřejné rozpravě byly zprávy oponentní radou schváleny. Řešitelé obhajovali celkem dvanáct zpráv výzkumných úkolů schválených Národní agenturou pro zemědělský výzkum v rámci programu Komplexní udržitelné systémy (NAZV – KUS) a zprávu o výsledcích výzkumu podporovaného Ministerstvem zemědělství na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MZe – RVO).

Obhajoby prací a veřejnou rozpravu řídila zástupkyně ředitele doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.  První obhajovanou zprávou byla periodická zpráva o využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace (RVO) za rok 2017 Nemoci zvířat, jejich prevence, bezpečnost a kvalita potravin, kterou přednesl Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.  Vědecké a výzkumné aktivity probíhaly ve čtyřech základních směrech, a to Infekční nemoci zvířat a jejich prevence, neinfekční nemoci zvířat a poruchy reprodukce (etiologie, prevence, diagnostika a terapie), bezpečnost a kvalita potravin z pohledu ochrany spotřebitele, farmakologie, toxikologie, imunoterapie a vakcinologie. Na výzkumu se podílelo několik oddělení výzkumného ústavu. Oddělení virologie se zabývalo určením prevalence rotavirů u domácích a divokých prasat, probíhaly experimenty související s vývojem vakcíny proti infekční rinotracheitidě skotu (IBR), byl vyvinut unikátní in vitro model hematoencefalické bariéry, testovány potenciální antivirotika proti viru klíšťové encefalitidy a viru vztekliny, testovány mechanismy poškození CNS infikovaných virem Zika a antivirotika účinná proti viru Zika.  Také byly zavedeny a úspěšně použity metodiky umožňující detekci 10 včelích virů a popsán záchyt původce černání matečníků v ejakulátu trubců pro instrumentální inseminaci matek, což je zcela unikátní zjištění naznačující možnost venerálního přenosu. V oddělení bakteriologie se například studovaly mechanismy rezistence bakterií k antimikrobikům a sledovaly se účinky přípravků s obsahem konopného oleje a propolisu na bakteriální původce mastitid in vitro. Oddělení imunologie se zaměřilo na vývoj experimentální vakcíny proti salmonele u prasat, byly uskutečněny studie zaměřené na možnosti ozdravování chovů od viru PRRS a dalších patogenů. Výzkum byl také zaměřen na studium střevní mikroflóry drůbeže s cílem jejího využití pro snížení kolonizace patogenními mikroorganismy i spotřeby antibiotik. Byla také vypracována metodika, resp. program pro plošný sběr a zpracování dat o ekonomicky významných chorobách skotu, vznikl strukturovaný Zdravotní klíč diagnóz a webová aplikace k evidenci zdravotních poruch a použitých léčiv u dojeného skotu nazvaná Deník nemocí a léčení. Pokračoval také vývoj vakcín proti salmonelovým infekcím v chovech drůbeže. V oddělení bezpečnosti potravin a krmiv byly například zjištěny mechanismy šíření bakteriální rezistence v chovech mléčného skotu u Enterococcus spp., Streptococcus spp. a Staphylococcus aureus izolovaných z mléka fenotypovými a genotypovými metodami. Vznikly certifikované metody pro detekci vybraných mykobakteriálních druhů a postup při tlumení paratuberkulózy u mléčného skotu, byly zjištěny informace o pasivním vylučování M. a. paratuberculosis ve stádech masného skotu. V oddělení genetiky a reprodukce  byl charakterizován specifický vliv aktivace mitochondrií na úroveň cytoplazmatické zralosti oocytů a exprese genů spojených s vývojovou kompetencí bovinních embryí, zvýšena efektivnost produkce embryí skotu. Oddělení chemie a toxikologie identifikovalo nový mechanismus toxicity PCB, studovala se relativní toxická potence pro hodnocení rizika chemických kontaminantů prostředí. V oddělení farmakologie a imunoterapie byl podán jeden český patent a dvě mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci pro sublinguální náplast na bázi nanovláken pro neinvazívní mukózní sublinguální vakcinace.  Byly také vytipovány látky vhodné pro další testování proti infekčnímu onemocnění Aujeszkyho choroby u psů. Je připravován mezinárodní projekt do Horizon 2020 – vakcína proti chřipce Novaflu (ČR, GB, F, I, USA, Izrael a Mikrobiologický ústav AV ČR) a byl získán projekt operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie) pro špičkové přístrojové vybavení. V loňském roce byly dosažené výsledky  publikovány v 43 článcích s impakt faktorem a jedenáct článků bylo publikováno v recenzovaných časopisech, dva články v kategorii Jsc (ve zdroji evidovaném ve SCOPUS). Výsledky byly dále popularizovány v odborných časopisech a prezentovány na řadě vědeckých konferencí v zahraničí i v ČR. V rámci aplikovaného výzkumu bylo uplatněno sedm ověřených technologií, dvanáct funkčních vzorků, čtrnáct uplatněných certifikovaných metodik a realizován jeden software.

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down