Zásady biosekurity u telat

V chovech dojeného skotu je dodržování zásad biosekurity zatím minimální, protože chovatelé je považují v podmínkách otevřených stájí nebo přístřešků za zbytečné. Absence individuálního plánu biosekurity je ale spojena s vyšším výskytem infekčních patogenů. Dodržováním individuálního plánu biosekurity se sníží rizika infekce a počet klinických onemocnění. Přitom se zvýší efektivita produkce, což vede ke zvýšení ekonomické rentability chovu.

Důsledné dodržování zásad biosekurity a udržování vysoké hygienické úrovně odchovu je významným předpokladem k udržení dobrého zdravotního stavu a welfare telat. Stanovením zásad biosekurity při odchovu telat v období mléčné výživy se zabývali také pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze – Uhříněvsi, konkrétně Ing. Gabriela Malá, Ph.D., a doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. Při zpracování metodiky vycházeli jednak ze studia naší i zahraniční odborné literatury, jednak z praktických zkušeností získaných v provozních podmínkách chovů dojeného skotu v České republice i zahraničí. Při řešení problematiky biologické bezpečnosti se zaměřili na nejčastější cesty přenosu patogenů, a to prostřednictvím zvířat, lidí, technologickými systémy, krmivem, vodou i stelivem, kontaminovanými předměty, přepravními prostředky, volně žijícími živočichy nebo vzduchem.

Dodržování biosekurity a udržování vysoké úrovně hygieny při odchovu je základ pro udržení dobrého zdraví telat
Dodržování biosekurity a udržování vysoké úrovně hygieny při odchovu je základ pro udržení dobrého zdraví telat

Desatero zásady biosekurity u telat

Kvůli přehlednosti uvádíme závěry autorů v desateru zásad biosekurity:

1/ Věnujte odpovídající péči březím kravám.

2/ Nepodceňujte přípravu na porod. Porody by měly probíhat v důkladně vyčištěných a nastlaných porodních kotcích. Mějte průběh porodu pod kontrolou.

3/ Věnujte maximální péči novorozeným telatům (ošetření nosní dutiny, tlamy a pupku, osušení povrchu těla včetně aplikace vitaminů a podpůrných přípravků). Čím dříve tele převedete od matky do individuální boudičky, tím lépe.

4/ Zajistěte odpovídající úroveň kolostrální imunity včasným podáním mleziva. První napití telat praktikujte nejpozději do dvou hodin po narození.

5/ Zajistěte odpovídající úroveň výživy, ať už napájením nativním mlékem, tak kvalitními mléčnými náhražkami. Od třetího dne po narození by telata měla mít k dispozici vodu a od pátého dne starter.

Kvalitní personál je pro dosažení odpovídajících výsledků nepostradatelný
Kvalitní personál je pro dosažení odpovídajících výsledků nepostradatelný

 6/ Zajistěte telatům komfortního ustájení (prostorová izolace mezi telaty, ochrana před nepříznivými klimatickými podmínkami, suché nastlané lože.

7/ Uplatňujte turnusový systém odchovu s optimálně sedmi dny mezi dvěma následujícími turnusy.

8/ Dodržujte zásady hygieny a sanitace (čištění, mytí, dezinfekce a opravy technologie a zařízení, dezinsekce a deratizace).

9/ Dbejte na vysokou úroveň ošetřovatelské péče.

10/ Uplatňujte vakcinační programy pro řízení zdravotního stavu stáda.

Více se dočtete v prosincovém čísle časopisu Náš chov*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down