30.04.2022 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zásady sanitace v chovu prasat

Dodržování hygieny chovného prostředí je jedno ze základních preventivních opatření v chovech hospodářských zvířat, nedílnou součástí zásad správné chovatelské praxe i biosekurity. Pravidelná sanitace zahrnující čištění, mytí a dezinfekci, předchází vzniku onemocnění, projevům únavy prostředí a současně zlepšuje celkové hygienické podmínky chovu. To se odráží na snížení frekvence výskytu onemocnění, potažmo na spotřebě antimikrobik a tím i v omezení rizika vzniku antimikrobiální rezistence.

 

Podle zákona o veterinární péči (č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je chovatel hospodářských zvířat povinen zabezpečit čištění a dezinfekci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou zvířata chována, jakož i čištění a dezinfekci technologických zařízení, dopravních prostředků, strojů, nástrojů, nářadí, pracovních pomůcek a jiných předmětů, které přicházejí do přímého styku se zvířaty. Plán s rozpisem všech prací, časových intervalů, používaných prostředků a osob odpovědných za tyto práce v zemědělském provozu je obsahem sanitačního řádu.

Cílem práce Ing. Gabriely Malé, Ph.D., a MVDr. Pavla Nováka, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha – Uhříněves bylo zpracovat zásady návrhu sanitačního programu s důrazem na analýzu kritických míst, které mají vliv na účinnost sanitace farem pro chov prasat.

Kritická místa, která mají vliv na účinnost sanitace farem pro chov prasat uhříněveští specialisté shrnuli do následujících deseti bodů:

  • Úroveň čistoty a pořádku v celém areálu farmy.
  • Vyskladnění prasat z ustájovacích prostor.
  • Minimální doba sedm dnů na sanitaci stájí/sekcí mezi vyskladněním a následným naskladněním prasat.
  • Zbytky krmiv, podestýlky, výkalů ve stájí/sekci a kejdy v podroštových prostorech.
  • Nálepy nečistot na vnitřních površích obvodových konstrukcí (strop, stěny, podlaha) včetně hrazení krmítek a napáječek.
  • Nedostatečné vyčištění a odmočení odnímatelných části technologie před dezinfekcí v roztoku mycích přípravků.
  • Vynechání proplachu a dezinfekce krmných a napájecích systémů.
  • Aplikace dezinfekce na mokrý nevysušený povrch.
  • Špinavé nářadí, nástroje a další pomůcky používané pro ošetřování zvířat.
  • Nepravidelné provádění preventivní průběžné dezinsekce a deratizace farmy.*
Prasnice na březárně
Bezvadná hygiena okolo krmicích žlabů
Také roštová podlaha za prasnicemi je z hlediska hygieny v naprostém pořádku

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down