Změny v legislativě týkající se ovcí a koz

Od 1. října 2022 nabyla účinnosti novela Veterinárního zákona, jejímž záměrem bylo především sjednocení s legislativou Evropské unie. Konkrétně se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 429 z roku 2016 a k němu vydaná prováděcí nařízení, kterými se stanovuje evropský legislativní rámec pro zdraví zvířat.

Změny, které se týkají chovu ovcí a koz nejsou nijak zásadní. Nově byla z veterinárního zákona vypuštěna dosavadní oznamovací povinnost chovatele hospodářských zvířat (podnikatele) ohledně zahájení a ukončení podnikatelské činnosti na krajskou veterinární správu. Ve zmiňovaném nařízení (EU) 2016/429 a k němu vydaná nařízení Komise v přenesené pravomoci zakotvují mimo jiné i povinnost registrovat chov. Ta je nově zakotvena v § 5a a 5b veterinárního zákona. Krajská veterinární správa bude nadále registrovat dopravce a provozovatele svodu zvířat. Nová zákonná úprava nepřinese nové administrativní povinnosti zařízením provozovatelům registrovaných nebo schválených v souladu s dosavadními právními předpisy.

V novele veterinárního zákona se shromažďovací střediska nově označují jako zařízení pro svody kopytníků. Dále se ruší povinnost dopravce, který je držitelem povolení k přepravě skotu, prasat, ovcí nebo koz, žádat krajskou veterinární správu o schválení prostor pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků.

Změnily se i některé přílohy k veterinárnímu zákonu. V příloze 2, v níž jsou uvedeny nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka došlo k implementaci prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882, které definuje nákazy do kategorií A, B, C, D a E. Dále obsahuje i ostatní nákazy považované v podmínkách České republiky za nebezpečné a dále nákazy uvedené v rozhodnutí Světové organizace pro zdraví zvířat. Pro vás ale bude důležitější příloha 3 k veterinárnímu zákonu, která nově obsahuje seznam nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro účely poskytování náhrady nákladů a ztrát. Jedná se o náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé z vyjmenovaných nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze, a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci. Z vyjmenovaného seznamu nákaz se u ovcí a koz jedná o enzootické zmetání ovcí (chlamydiózu ovcí), epididymitidu beranů (Brucella ovis), klusavku, mor malých přežvýkavců, nakažlivou agalakcii, nakažlivou pleuropneumonii koz, nemoc Nairobi a neštovice ovcí a koz.

Konečně v § 70 se prodloužila lhůta pro podání žádosti k poskytnutí nákladů a ztrát z původních šesti týdnů na osm.*

 

Změny veterinární legislativy, které se týkají chovu ovcí a koz, nejsou nijak zásadní

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down