Antimonopolní opatření: připomínky k dohodám o udržitelnosti v zemědělství

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, v níž vyzvala všechny zainteresované strany, aby se vyjádřily k jejímu návrhu pokynů k tomu, jak koncipovat dohody o udržitelnosti v oblasti zemědělství s využitím o vyloučení z pravidel hospodářské soutěže EU zavedeného během nedávné reformy společné zemědělské politiky.

Článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) obecně zakazuje dohody mezi společnostmi, které omezují hospodářskou soutěž, například dohody, které vedou k vyšším cenám nebo nižšímu množství výrobků. Článek 210a nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, však z tohoto zákazu vylučuje některé omezující dohody v odvětví zemědělství, pokud jsou nezbytné k dosažení norem udržitelnosti. Cílem návrhu pokynů je objasnit, jak mohou subjekty působící v zemědělsko-potravinářském odvětví koncipovat společné iniciativy v oblasti udržitelnosti v souladu s článkem 210a.

Návrh pokynů

Vynětí se týká pouze dohod uzavřených zemědělskými producenty buď mezi sebou, nebo s jinými subjekty působícími v zemědělsko-potravinovém řetězci, jako jsou společnosti dodávající vstupy pro výrobu, distribuci, přepravu nebo balení produktu.

Cíle udržitelnosti

Pokyny objasňují rozsah cílů udržitelnosti, které lze prostřednictvím dohod sledovat. Tyto cíle jsou stanoveny v článku 210a nařízení o společné organizaci trhů a lze je rozdělit do tří kategorií: I) ochrana životního prostředí; II) snížení používání pesticidů a antimikrobiální rezistence; III) zdraví a dobré životní podmínky zvířat. Pokyny například objasňují, že do cíle ochrany životního prostředí patří dohody na ochranu půdy a zlepšení odolnosti půdy vůči erozi s cílem zvýšit její biologickou rozmanitost nebo zlepšit její složení.

Požadavky na standardy udržitelnosti

Aby mohlo dojít vyloučení, musí se strany dohodnout na přijetí normy udržitelnosti, která je vyšší než to, co je povinné podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů Pokyny objasňují to, že pokud neexistuje žádná závazná norma, může dohoda o udržitelnosti spadat do oblasti působnosti výjimky, pokud sleduje jeden z cílů udržitelnosti stanovených v článku 210a. Strany dohody o udržitelnosti musí posoudit, zda jsou k dosažení normy udržitelnosti nezbytná jakákoli omezení hospodářské soutěže vyplývající z jejich dohody. Toto posouzení zahrnuje čtyři prvky: I) určení překážek, které by stranám bránily v dosažení normy udržitelnosti samotným, a vysvětlení, proč je spolupráce nezbytná; II) určení vhodného typu dohody (např. dohody o ceně nebo množství); III) určení nezbytných omezení hospodářské soutěže (např. dohoda o ceně může stanovit celou cenu, minimální cenu nebo stanovit cenovou přirážku); a IV) určení vhodné úrovně (např. výše ceny) a trvání omezení. Pokyny objasňují, že Komise a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž mají právo dohody o udržitelnosti zastavit nebo požadovat jejich změnu, pokud je třeba zabránit vyloučení hospodářské soutěže nebo pokud se má za to, že jsou ohroženy cíle společné zemědělské politiky.

Další kroky

V návaznosti na připomínky zúčastněných stran k návrhu pokynů je Komise pečlivě analyzuje a provede veškeré nezbytné změny s cílem zavést pokyny o udržitelnosti do 8. prosince 2023. Kromě toho Komise plánuje uspořádat v červnu 2023 seminář s účastníky této veřejné konzultace, na němž bude návrh znění dále projednán a řešeny veškeré nevyřešené otázky.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže:

„Zemědělská produkce v současné době čelí významným výzvám v oblasti udržitelnosti, od dobrých životních podmínek zvířat a biologické rozmanitosti až po přírodní zdroje, zdraví a změnu klimatu. Chceme zajistit, aby subjekty v zemědělsko-potravinářském odvětví mohly navrhnout společné iniciativy v oblasti udržitelnosti, které budou tyto výzvy řešit, a to při současném dodržování pravidel hospodářské soutěže. Nyní vyzýváme všechny zainteresované strany, aby se podělily o své názory na náš návrh.“

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství:

„Přechod k odolnější a udržitelnější zemědělské produkci vyžaduje posílenou spolupráci v celého dodavatelského řetězce, která zajistí, aby zemědělci získali spravedlivou ekonomickou návratnost za své úsilí o zvýšení udržitelnosti své produkce nad rámec toho, co je v současné době povinné. Doufáme, že zemědělci společně s dalšími aktéry dodavatelského řetězce využijí této výjimky při navrhování svých dohod o udržitelnosti.“*

Tisková zpráva, Brusel

Více o udržitelném zemědělství se dozvíte httpstrvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

 

Využití senzorů pomáhá určit chování krav při příjmu krmiva a časně detekovat případné zdravotní problémy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down