Bilance živin jetelotravních směsek v pokusech in vivo s funkčním přídavkem jádra

Zemědělské využívání travních porostů je typem farmaření nejvhodnějším pro výrobní podmínky na horách a vrchovinách V kontextu rostoucího počtu obyvatel na světě a při zvážení faktu, že rozsah dostupných zemědělských ploch je omezen, je také eticky odůvodněné co nejefektivnější využívání travních porostů.

Přežvýkavci jsou specifickou kategorií hospodářských zvířat, kde je obtížné dosažení ideálního stavu, kdy zvíře nedostává ani méně ani více živin, než činí jeho potřeba. Při nízké úrovni výživy je nedostatečně využíván genetický potenciál užitkovosti zvířat a to má nepříznivý dopad do ekonomiky a při nevyrovnané výživě dochází ke zhoršené utilizaci živin, nedokonalému využití krmiv, což vede také k zatížení životního prostředí produkty metabolismu

V příspěvku jsou uvedeny výsledky série bilančních pokusů s regresním uspořádáním s odstupňovanými přídavky jádra při uplatnění krmných dávek na bázi píce dvou jetelotravních směsek. Identické porosty byly sklízeny ve dvou termínech a po zavadnutí konzervovány silážováním.  Ze získaných výsledků hodnocení dat zjištěných v sérii dvanácti bilančních pokusů byly potvrzeny pozitivní závislosti zlepšování parametrů krmných dávek při zvyšujícím se zastoupení jadrných krmiv. Za zajímavou je možno považovat objektivně zjištěnou závislost v nárůstu retence dusíku u krmných dávek při nízkém zastoupení sušiny jádra v celkové sušině krmných dávek se silážemi z prvních odběrů. Toto zjištění podporuje hypotézu o „funkčním přídavku“ jádra ke krmným dávkám na bázi travních porostů s vyšší koncentrací živin a při praktickém využívání může mít i nesporný přínos v úrovni zajištění výživy a užitkovosti příslušných kategorií zvířat.*

Ing. Jan Pozdíšek, CSc. a kol.

 Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2016.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down